Kontaktuppgifter

Förfrågningar om Forststyrelsens utflyktsmål och deras service

Ifall du vill ha information om något enskilt utflyktsmål hittar du den bästa lokala sakkunskapen i kontaktuppgifterna som nämns i samband med presentationen av utflyktsmålet.

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Beställning av Forststyrelsens produkter

Beställning av Forststyrelsens broschyrer samt Forststyrelsens och andras publikationer

Forststyrelsen publicerar bl.a. broschyrer om utflyktsmål samt om utredningar som berör naturskydds- och strövområdenas natur, historia och användning. Publikationerna finns i huvudsak som nätpublikationer, en del även som tryckta och en del endast som tryckta.

Produkter står till buds också vid Forststyrelsens kundtjänstställen, men urvalet varierar vid olika ställen.

Vid postförsändelser tillkommer expeditionskostnader. Mervärdesskatten (10 %) ingår i priserna på publikationerna. Då man beställer större mängder från kundstjänstställen kan det löna sig att göra förfrågningar om rabatt.

Webbtjänsten Utinaturen.fi

Webbtjänsten Utinaturen.fi produceras av Forststyrelsen

Du kan ta kontakt med responsblanketten.

Forststyrelsen, Naturtjänster
PB 80 (Semaforbron 12 C)
00521 Helsingfors
Telefon 0206 39 4000, samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
Forststyrelsens webbtjänst (metsa.fi)

Samarbetspartner i webbtjänsten är

Forststyrelsens övriga kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Forststyrelsens kontor och personal finns på webbtjänsten metsa.fi (metsa.fi).