Naturum -  naturens skattkistor

Naturumen är mångsidiga besöksmål. De förträffliga utställningarna och imponerade bildspelen i naturumen ger besökarna en inblick i de finaste utflyktsmålen i Finland. Det är trevligt att besöka ett naturum när man vill ha lite information före en utflykt eller annars bara vill bekanta sig med stället. Personalen berättar gärna om områdets natur och utflyktsmål, och du kan vid behov skaffa kartor och annan information om området.

Det lönar sig också att bekanta sig med naturstigarna i närheten av naturumen. I flera naturum eller på deras gårdar finns det ställen där man kan rasta och äta sin matsäck. I en del av naturumen finns det ett café eller en restaurang.

Om du har för avsikt att besöka ett naturum med en grupp är det bäst att du på förhand hör dig för om olika program och tjänster, t.ex. guidningar. På en del av introduktionssidorna för naturum får du också information angående service för skolklasser.

Det är i regel fritt inträde till naturum, men i vissa naturum kan det finnas avgiftsbelagda utställningar. Du hittar naturumens kontaktuppgifter och öppettider på deras egna sidor.

Naturstugornas kontaktuppgifter finns under varje utflyktsmåls beskrivning.

Naturum

Vårt tjänstelöfte

  • Kom på besök, ring eller skriv e-post. Vi svarar på e-postförfrågningar så fort som möjligt, senast inom tre dagar.
  • Vi berättar om naturen, om våra natur- och friluftsområden samt om Forststyrelsens mångsidiga service. Du kan fråga oss om allt som gäller Forststyrelsen och vi hjälper dig så gott vi kan. Ifall det är något vi inte vet, reder vi ut ärendet eller instruerar vidare till rätt adress.
  • Vi säljer kartor, publikationer gällande våra friluftsobjekt och andra naturrelaterade produkter. En del av våra kundtjänster hyr ut stugor och säljer Forststyrelsens fiske-, jakt- och terrängtrafiktillstånd. Vi hjälper dig att finna de rätta tillstånden.
  • Ifall du på förhand har kommit överens om att din grupp ska gästa vårt naturum, ordnar vi guidningen på överenskommet sätt. Ifall du besöker naturumet oanmäld, guidar vi i den mån det är möjligt. Du kan alltid självständigt bekanta dig med våra utställningar och audiovisuella föreställningar.
  • Ge oss respons! Då är du med och utvecklar våra tjänster.