Datatek

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Det finns stora rullgardiner på väggen med bilder och information om djur.

I datateket kan besökarna studera det inbördes förhållandet mellan människorna och de stora rovdjuren.

 • Vem ansvarar for stora rovdjur? - Myndigheter och aktörer
 • Vad säger lagen? - Lagstiftning och bestämmelser
 • Internationella avtal - Vilka skyldigheter gäller Finland?
 • Jakt på stora rovdjur - Vad baserar den sig på?
 • Kommer de stora rovdjuren att försvinna? - Stora rovdjurs hot om utrotining
 • Förflyttningar - Är det skäl att flytta stora rovdjur?
 • Mängden skador som orsakas av stora rovdjur - Hur mycket skador sker?
 • Skador orsakade av rovdjur - Vem ersätter?
 • Förebyggande av skada - Van dan göras?
 • Betydelsen av stora rovdjur - Vem har nytta av de stora rovdjuren?

Följande ämnen finns väl dokumenterade i datatekets nedre våning:

 • Vargens år: ett år av vargforskning
 • Älginventering via helikopter och vargarna
 • Hur björnarna rör sig
 • Björnen i idet
 • Järvens föda och revir
 • Lodjuret en del av den nordliga naturen
 • Örnen
 • De stora rovdjuren i ryska Karelen
 • Rovdjursbeståndens historia i Finland och i de närliggande regionerna
 • Uppskattning av stammarna av stora rovdjur
 • Skogsrenen vandrar
 • Om du möter en björn...
 • Skogsrenstammens tillbakagång på 2000-talet
 • Människan och stora rovdjur
 • Hur rovdjuren slår ihjäl sina bytesdjur
 • Rovdjurens språk

På väggarna en trappa upp i datateket finns en samling utdrag ur typiskt informationsmaterial om stora rovdjur. Har Du någonsin funderat över vilken roll de stora rovdjuren spelar i människornas vardar? Vet Du vilket det femte av de stora rovdjuren är?

Från datatekets översta våning kan Du studera omgivningarna kring naturum ur örnens perspektiv.