I datateket kan besökarna studera det inbördes förhållandet mellan människorna och de stora rovdjuren.

 • Vem ansvarar for stora rovdjur? - Myndigheter och aktörer
 • Vad säger lagen? - Lagstiftning och bestämmelser
 • Internationella avtal - Vilka skyldigheter gäller Finland?
 • Jakt på stora rovdjur - Vad baserar den sig på?
 • Kommer de stora rovdjuren att försvinna? - Stora rovdjurs hot om utrotining
 • Förflyttningar - Är det skäl att flytta stora rovdjur?
 • Mängden skador som orsakas av stora rovdjur - Hur mycket skador sker?
 • Skador orsakade av rovdjur - Vem ersätter?
 • Förebyggande av skada - Van dan göras?
 • Betydelsen av stora rovdjur - Vem har nytta av de stora rovdjuren?

Bord med djurpälsprover.

Följande ämnen finns väl dokumenterade i datatekets nedre våning:

 • Vargens år: ett år av vargforskning
 • Älginventering via helikopter och vargarna
 • Hur björnarna rör sig
 • Björnen i idet
 • Järvens föda och revir
 • Lodjuret en del av den nordliga naturen
 • Örnen
 • De stora rovdjuren i ryska Karelen
 • Rovdjursbeståndens historia i Finland och i de närliggande regionerna
 • Uppskattning av stammarna av stora rovdjur
 • Skogsrenen vandrar
 • Om du möter en björn...
 • Skogsrenstammens tillbakagång på 2000-talet
 • Människan och stora rovdjur
 • Hur rovdjuren slår ihjäl sina bytesdjur
 • Rovdjurens språk

På väggarna en trappa upp i datateket finns en samling utdrag ur typiskt informationsmaterial om stora rovdjur. Har Du någonsin funderat över vilken roll de stora rovdjuren spelar i människornas vardar? Vet Du vilket det femte av de stora rovdjuren är?

Från datatekets översta våning kan Du studera omgivningarna kring naturum ur örnens perspektiv.