Kuhmos naturum Petola för lärare

En informationstavla med barn framför. I skogens bakgrund.

I Kuhmos naturum Petola

 • Rovdjuren i rörelse är en trevlig aktiverande och lärorik utställning för alla åldrar.
 • I auditoriet med 60 platser kan man titta på filmer om stora rovdjur eller andra kortfilmer.
 • Till Petola naturstig kommer man direkt från naturumet.
 • För skol- och barngrupper skräddarsys program enligt önskemål. Grupper bör meddela om sin ankomst på förhand och planera dagens program tillsammans med en guide.

Material

 • Naturklass och mycket material och verktyg för mångsidig miljöfostran både i naturumet och omnejden. 
 • Naturboken Paluu lähteille (Tillbaka till naturen, julkaisut.metsa.fi) och uppgiftspärm samt naturkalender: anvisningar, handledning och tips för naturguidning för olika åldrar under olika årstider. Materialet finns på finska, engelska och ryska.
 • Hyväksi havaittua (pdf-file, 5,1 Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska) mångsidigt material för naturundervisning om naturens mångfald, naturens funktion och förhållandet mellan människan och naturen. Också publicerat på ryska: Проверенное временем j(ulkaisut.metsa.fi).
 • Lauttavaara naturskoleskog, Lentuankoski-stigen och Jauhovaara naturstig passar utmärkt för skolgrupper.
 • Du kommer väl ihåg att det inte är tillåtet att samla växter och undersöka djur fritt i naturskyddsområden. Bekanta dig alltid med områdets regler.
 • Barn och ungdomar kan bekanta sig med vildmarkslivet genom att avlägga Vildmarkspasset (eraluvat.fi). Det är ett skojigt kurspaket riktat till fyra olika åldersgrupper: kl. 1. - 3., kl. 4. - 6., årskurserna 7 - 9 och gymnasiet. Vildmarkspassets fyra ämneshelheter är att röra sig i naturen, allemansrätten, fiske och viltvård. 
 • Via naturumet är det också möjligt att ordna en lägerskoleutflykt till Kostomuksha eller andra delar av Ryssland. Fråga mer från naturumet

Naturguidningar

I naturumet ordnas olika naturundervisningsprogram. Du kan också reservera program för din skolgrupp från våra samarbetspartner (på finska, Luontoon.fi).

Friluftstips

Från naturumet får du tips för flera temanaturstigar som passar utmärkt för dagsutflykter.  

Måltider

 • Restaurangservice i Petola naturum i Kuhmo ordnas på beställning.

Utrymmen och utrustning

 • Konferensutrymmen året runt. Läs mer.
 • Naturumets naturklass
  • Utrymmen och utrustning för naturguidning och temaprogram för grupper.
  • Tillgängligt material bl.a. Paluu lähteille (Tillbaka till naturen) – naturguidning med beaktande av traditionen. Naturguidningsmaterial som skapats inom projektet samt Hyväksi havaittua-material.
  • Plats för cirka 20 personer.
 • Uthyrning av utrustning för naturguidning, bl.a. luppar, planktonhåvar, mikroskop. Fråga mer från naturumet.
 • Uthyrning av snöskor.

Under över alla under -videoserie

Under över alla under är en videoserie om naturens mångfald för barn gjord av Föreningen för miljöfostran FEE Suomi. 

En tecknad bild med en videotitel och växter och djur.