""Kajanaland, Kuhmo
Areal 0,5 km², inrättat år 2001

Naturskoleskogen i Lauttavaara är Forststyrelsens skyltfönster för naturens mångfald och nutida skogsbehandling där miljövärden betonas. Naturskoleskogen är speciellt planerad för naturvägledning och naturundervisning men lämpar sig även för vanligt friluftsliv enligt allemansrätten. Området erbjuder ett klassrum ute i naturen där det finns plats och aktiviteter under alla årstider.

Naturstigen ger information och utgör stomme för naturskolor och naturvägledning men det är även tillåtet att vika av från stigen. Området är inget naturskyddsområde och därför är det tillåtet att ta enstaka prov och till och med gräva litet enligt sunt förnuft, allemansrätt och god sed.

Tillsammans Lentua naturskyddsområde och naturstigen som börjar från hyreskåtan vid Lentua parkeringsplats, utgör ett ypperligt objekt för lägerskola och naturundervisning med teman restaurering av skogar och myrar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/lauttavaara

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lauttavaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.