Rahjan sijainti Suomessa.Norra Österbotten och Mellersta Österbotten
Kalajoki

Areal 84 km², Natura 2000-område 1998, det riksomfattande strandskyddsprogrammet 1990

Rahja skärgård, som är belägen i mellersta delen av Bottenviken, stiger i och med landhöjningen långsamt upp ur havet. De flesta av särdragen i dess natur har just med landhöjningen att göra, och området är därför unikt även enligt europeisk skala. I Rahja kan man se skärgårdens naturtyper, allt från de skyddade skogarna i innerskärgården till skären vid det öppna havets rand.

Rahja skärgård är med sina landstignings- och eldplatser ett trevligt, skyddat utflyktsmål för t.ex. en eller ett par dagars kanotturer. På många ställen kan man se den traditionella skärgårdskulturen i form av fiskebyar samt fortfarande blommande ängar och hagmarker.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/rahja