Iivaara naturskyddsområde

En vintervandrare tittar på landskapet som öppnar sig från toppen av bergstopp. En mosaik av sjöar och skogar kan ses i fjärran.

Norra Österbotten
Kuusamo
Areal ca 24,1 km², Natura 2000 -område (1998)


Iivaara-Jousivaara skyddsområde, som är beläget i Södra Kuusamo, består av två skogbevuxna bergsområden: Iivaara-Penikkavaara och Laihanvaara-Jousivaara samt de lund- och myrskyddsområden som är anslutna till dem. Till Laihanvaaraområdet hör Virmajoki svämäng, som är ett värdefullt kulturlandskap. Iivaaraområdets grunddel består av värdefulla gammelskogar, som representerar nordlig skogbevuxen bergsnatur då den är som bäst.

Iivaara, som sedan långt tillbaka varit ett ansett jakt- och fiskeområde, har också börjat intressera som mål för dagsutflykter. En kort tur i naturen är ett bra sätt att bekanta sig med området. Iivaara är ett vildmarkslikt friluftsobjekt, genom vilket det går en friluftsled. Iivaara är också bekant för fågelskådare pga. att där finns rikligt med murket trä på de skogklädda höjderna.

#iivaara

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/iivaara