Kajanaland, Kuhmo
Areal 73 km² tillsammans med utvidningsområde 93 km², inrättat som en del av Vänskapens park år 1990

I sin bok Kainuun mailta beskriver Samuli Paulaharju hur en gubbe en gång i tiden klättrade upp på en skogshöjd med en bössa och en hund, en gumma och en gryta och tre barn. Kan ordningsföljden ha något att göra med hur livsviktiga de olika sakerna var? Runt omkring fanns skog, emellanåt myrar och i skogens dunkel fanns Metsolas kor. Fortfarande kan vandrare uppleva samma känsla i Elimyssalo.

Elimyssalo naturskyddsområde representerar skogsnaturen i Kajanaland då den är som bäst. Många olika slags myrar, gamla granbestånd med hängande skägglav och frodiga bäckdalar samt små tjärnar och träsk bildar en mosaikliknande helhet.

Elimyssalo naturskyddsområde ligger alldeles vid östgränsen. Det är en central del av Vänskapens park. Tilsammans med Kostomuksha Naturskyddsområdet på ryska sidan av gränsen Vänskapens park formulerar den finska-ryska Vänskapens Naturskyddsområde Ystävyyden luonnonsuojelualue (luontoon.fi) på finska

Svartvit bild, på isen skogsrenar på rad. Bild: Martti Montonen

Vänskapens park och Vänskapens Naturskyddsområde firar 30-årsjubileum i 2020.
Läs mer om jubileum här, på finska.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/elimyssalo

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Elimyssalos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.