Kundtjänst och vägledning

Saunaniemi skärmskydd i Elimyssalo.Vindskydd på en udde omgiven av skog. Bild: Ari Meriruoko.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Elimyssalo naturskyddsområde

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i naturskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

 • Saari-Kiekki: eldplats och skärmskydd
 • Östra ändan av sjön Elimysjärvi, Saunaniemi: eldplats och skärmskydd

Två vandrare vid vindskyddet. Framför vindskyddet har tänts en eld. Bild: Eeva Pulkkinen.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det även förbjudet att göra upp öppen eld vid eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte har undersökts. Användning sker på eget ansvar.
 • Det kan vara bra att koka upp ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Vattnet från brunnen på Levävaaras gård rekommenderas inte att användas. Utanför gårdstunet finns en källa dit det går en markerad stig.
 • Det kan vara bra att ta med sig sitt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • På parkeringsplatsen i Saari-Kiekki finns återvinningsstation där du kan sortera plast, metall, blandavfall och returglas.

Toaletter

 • I samband med varje skärmskydd och eldplats finns en torrtoalett.
 • Både i Levävaara och Latvavaara finns torrtoaletter bakom ladugårdsbyggnaderna.
 • Torrtoaletter finns också på parkeringsplatserna i Saari-Kiekki och Viiksimo.

Övernattning

 • I Elimyssalo finns inga allmänna logimöjligheter.
 • På Levävaara och Latvavaara gårdar kan man anordna olika läger, varvid gårdarna kan användas för inkvartering. I dessa faller bör man separat komma överens om inkvartering med Kuhmos naturum Petola. Övernattning är inte mögligt för allmänvandrare.
 • Från början av juni till medlet av augusti Levävaara gården är reserverad till fåraherder. Fåren betar på gården och du kan krafsa dom, men kom ihåg att ge människor sin rugn och lo.

Tältning och skärmskydd

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskydd och eldplatser.

 • Skärmskydd i Saari-Kiekki och Elimysjärvi.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

I Elimyssalo finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden