Vaisakko naturskyddsområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Lundskogslandskap på våren. Marken är täckt av blommor.

Västra Finland, Egentliga Finland
Salo
Areal 63 ha, inrättat år 1985. Natura 2000-område år 1998.

Vaisakko naturskyddsområde är beläget i udden som skjuter ut i Halikkoviken. Vaisakos vandringsled är delvis spångad och den går i mycket omväxlande och ibland i svårframkomlig terräng. Leden för vandraren genom ett ädelträdsskogsbestånd och gör en avstickare till havet. Vaisakko är ett utmärkt mål för dagsutflykter.

Vaisakos lundar hör till vårt lands mest representativa lundar. Speciellt om våren lockar lundens blomsterprakt med blåsippor, gulsippor och svalörter besökare att beundra Vaisakkos natur. Lundens inverkan syns och hörs även som en följd av det rikliga och mångsidiga fågelbeståndet. Till Vaisakko naturskyddsområde hör också en del av Viurilahtis ur fågelsynpunkt värdefulla vassrugg. Bakom lunden reser sig ett ur landskapssynpunkt framträdande berg med sina stup. Uppifrån berget öppnar sig öppna vyer i synnerhet mot väster. Uppe på krönet finns ett gravkummel från bronsåldern.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/vaisakko

Kundtjänst

Tfn. tel:0206 39 4620 må-fr kl 9-15
rannikko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vaisakkos karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål