""Kajanaland, Suomussalmi
Areal 61 km2, inrättat 1992

Martinselkonen naturskyddsområde är ett vildmarksområde i norra Kajanaland som erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv, fiske och bärplockning. Martinselkonen är en del av den helhet av skyddsområden Kalevalaparken.

Områdets tämligen gamla, talldominerade skogar uppvisar tecken på svedjebruk. Det finns rikligt med sumpiga moar, grankärr och tallmyrar som inramas av torrakor. Längs Karttimojoki vid områdets västra gräns kan man se flottningsanläggningar.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/martinselkonen

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Martinselkonens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor. 

Meikon kartta.

Närliggande mål

Kalmosärkkä