Norra Österbotten och Kajanaland
Pudasjärvi (pudasjarvi.fi, på finska), Puolanka (puolanka.fi, på finska), Utajärvi (utajarvi.fi, på finska)
Areal 270 km², inrättat år 1982.

Olvassuo är ett idealiskt område för friluftsfolk som är intresserade av myrnaturen. Som det vida och landskapsmässigt mångsidiga myrområde det är med sina skogbevuxna myrholmar erbjuder det ändlösa sevärdheter och upplevelser under alla årstider. Olvassuo erbjuder möjligheter till friluftsliv förutom åt dem som väljer sina egna rutter även åt dem som vill vandra längs markerade leder. Såväl i områdets norra som i dess södra del finns det ett skärmskydd, en naturstig och ett fågeltorn som erbjuder en möjlighet att göra dagsutflykter i Nordösterbottnisk myrnatur.

Olvassuo är ett av de finaste våtmarksområdena i Finland. Olvassuo består av oöverkomligt blöta, vidsträckta mossar samt ris-tallmyrar med tvinvuxna tallar och frodiga grankärr som skuggas av stora, tysta granar. Där förekommer det stort vårflöde, stora vattenfyllda höljor och snabbt rinnande små bäckar. Olvassuo är en kombination av kärrmarker av mångahanda typer som under loppet av tusentals år har varvats till en unik helhet.

Olvassuo är en del av Finlands nätverk av Natura 2000 -naturskyddsområden (ym.fi) och dessutom finns den på den globala RAMSAR-listan som skyddar våtmarksnatur. I mitten av området finns Olvassuo naturreservat, ett 6000 hektar stort område som har tillträdesförbud för att skydda naturen.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/olvassuo

Kundtjänst

Syöte naturum
Tfn 0206 39 6550
syote(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Olvassuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.