Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
Vandraren har gjort ett OK-tecken med fingrarna runt solen.
Norra Österbotten, Kuusamo
Areal 10,21 km², inrättat 1991, utvidgats 2021.


Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde är beläget i Kuusamo, nordost om Ruka turistcenter (ruka.fi, på finska). Området består av tre separata delar: Valtavaara, Pyhävaara och Juhannuskallioområdet.

Kuusamos högsta skogsbevuxna berg erbjuder någonting för envar som vistas i naturen. På det mångfaldiga naturområdet finns det fantastiska vyer, krävande skidspår, härdade fjällväxter, sällsynta fåglar och sagolika berg med dimfrosttyngda träd. Valtavaara lämpar sig utmärkt för friluftsliv både sommar- och vintertid.

#valtavaara #pyhävaara #konttainen

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/valtavaara