Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde

Vandrare i Konttainen. Bild: Ville Levijärvi.
Norra Österbotten
Areal 8,1 km², inrättat 1991
 


Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde är beläget i Kuusamo, nordost om Ruka turistcenter (ruka.fi, på finska). Området består av tre separata delar: Valtavaara, Pyhävaara och Juhannuskallioområdet.

Kuusamos högsta skogsbevuxna berg erbjuder någonting för envar som vistas i naturen. På det mångfaldiga naturområdet finns det fantastiska vyer, krävande skidspår, härdade fjällväxter, sällsynta fåglar och sagolika berg med dimfrosttyngda träd. Valtavaara lämpar sig utmärkt för friluftsliv både sommar- och vintertid.

#valtavaara #pyhävaara #konttainen

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/valtavaara