Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområdes läge i FinlandNorra Österbotten
Kuusamo (www.kuusamo.fi, på finska)
Areal 8,1 km², inrättat 1991
 

Valtavaara-Pyhävaara naturskyddsområde är beläget i Kuusamo, nordost om Ruka turistcenter (www.ruka.fi, på finska). Området består av tre separata delar: Valtavaara, Pyhävaara och Juhannuskallioområdet.

Kuusamos högsta skogsbevuxna berg erbjuder någonting för envar som vistas i naturen. På det mångfaldiga naturområdet finns det fantastiska vyer, krävande skidspår, härdade fjällväxter, sällsynta fåglar och sagolika berg med dimfrosttyngda träd. Valtavaara lämpar sig utmärkt för friluftsliv både sommar- och vintertid.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/valtavaara.

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Karhuntassu kundtjänst i Kuusamo
Tfn. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Valtavaara -Pyhävaara

Se anvisning: Med bil till Valtavaara - Pyhävaara

Utflyktskarta.fi: Valtavaara-Pyhävaara