Södra Finland, Päijänne-Tavastland, Heinola
Areal 17 km², Natura 2000 -område

I Paistjärviområde kan man uppleva vildmarkens frid, för de små sjöarnas och tjärnarnas stränder är så gott som obebyggda och skogarna sammanhängande. I Paistjärvi kan man göra kortare kanotturer, bada på fina sandstränder eller plocka bär på det natursköna näset. Till de intressantaste utflyktsmålen på området hör näset Kuijärven kannas, klippformationen Pirunkirkko samt Härkävuori, i vars omgivning man kan få syn på olika hackspettar, ugglor och rentav flygekorrar.

Naturens mångsidighet är framträdande på Paistjärvi lilla område: rena sjöar, ståtliga barrskogsbevuxna åsar och rikkärrs-tallkärr. De klara sjöarna och de nästan helt obebyggda stränderna i Paistjärvi ingår också i det riksomfattande strandskyddsprogrammet.

En tecknad logo med en bild av templet och texten Unesco. Tecknad logo med vågor.
 

Paistjärvi är en del av Salpausselkä Geopark som år 2022 fick statusen som ett objekt i nätverket av unika geologiska objekt som skyddas av UNESCO.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paistjarvi

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Paistjärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Kärnäkoski fästning