Kevo naturreservat

En vandrare står i ett kanjonlandskap som klätts i höstfärger och tittar leende mot kameran.

I Kevo naturreservat kan man bekanta sig med Lapplands natur då den är som ståtligast. Vandrare kan bekanta sig med Kevo på två utstakade och rätt krävande friluftsleder. Naturreservaten har grundats speciellt för naturskydds- och forskningssyften. Kevo naturreservats område är även ett renskötselområde, som hör till Paistunturis renbeteslag.Kevo naturreservats ritade emblem. Inne i det ovala emblemet finns en fjällräv som går i månskenet och i bakgrunden finns snöiga fjäll och en månskära avbildade. Längs emblemets yttre kant löper texten: Geavu luonddumeahcci - Kevon luonnonpuisto.

Naturreservatets kärnområde består av en över 40 km lång, och ställvis över hundra meter djup kanjonaktig ravindal, på vars botten Kevojoki flyter fram. Resten av parken är avsevärt flackare, och består av fjällplatåområde, som klyvs av fjälldalgångar. Ställvis finns vida tundra-aktiga myrar.

Tanken bakom grundandet av parken var att skydda Kevo kanjon och den ömtåliga fjällnaturen som omger den. Kevo-området är vetenskapligt värdefullt. Lapplands forskningsinstitution Kevo (utu.fi, på finska) i Åbo universitet utövar mångsidig undersökning där. I naturreservatet är det tillåtet att röra sig endast längs de utstakade lederna.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kevo