Omenojärvi

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
Sjölandskap med skog i bakgrunden. Till höger skymtar en roddbåt bakom en björkdunge.

Västra Finland, Egentliga Finland
Salo
Areal 2,3 km², Natura 2000-område (1998), med i det riksomfattande fågelskyddsprogrammet 1982

Den lilla sjön Omenojärvi är boplats för många mindre allmänna fåglar. Vid Omenojärvi finns det mest att se under fåglarnas vårsträck. Det är enkelt att göra en dagsutflykt till området. Det lönar sig emellertid att besöka sjön även nattetid. I kvällsskymningen kan man höra bl.a. rördrommens läte, som påminner om när man blåser i en tomflaska, eller vattenrallens explosiva, missnöjt grisgrymtande läte.

Omenojärvi har blivit en gynnsam fågelsjö som en följd av vattennivåns sänkning. Sjön omges av mader och på flera ställen finns det frodiga klibbalsbestånd. Omenojärvi hör till nätverket Natura 2000 som ett särskilt fågelskyddsområde. I området finns dessutom naturtyper som är avsedda att skyddas.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/omenojarvi

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Omenojärvis karta i Utflyktskarta.fi.