Västra Finland, Egentliga Finland
Salo
Areal 2,3 km², Natura 2000-område (1998), med i det riksomfattande fågelskyddsprogrammet 1982

Den lilla sjön Omenojärvi är boplats för många mindre allmänna fåglar. Vid Omenojärvi finns det mest att se under fåglarnas vårsträck. Det är enkelt att göra en dagsutflykt till området. Det lönar sig emellertid att besöka sjön även nattetid. I kvällsskymningen kan man höra bl.a. rördrommens läte, som påminner om när man blåser i en tomflaska, eller vattenrallens explosiva, missnöjt grisgrymtande läte.

En fågelflock flyger över ett myrområde.

Omenojärvi har blivit en gynnsam fågelsjö som en följd av vattennivåns sänkning. Sjön omges av mader och på flera ställen finns det frodiga klibbalsbestånd. Omenojärvi hör till nätverket Natura 2000 som ett särskilt fågelskyddsområde. I området finns dessutom naturtyper som är avsedda att skyddas.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/omenojarvi

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Omenojärvis karta i Utflyktskarta.fi.