Murhisalos läge i FinlandKajanaland
Suomussalmi (www.suomussalmi.fi, på finska)
Areal 65,5 km2, inrättat år 1988 (myrskyddsområde)

Området är i huvudsak en för östra Kajanaland typisk skogstrakt, som bildar en mosaik av vidsträckta myrar och skogar i naturtillstånd. Murhisalo har varit ett urgammalt hävdeområde för de enda fjärrkarelska byarna i Finland. Spåren av forna färdvägar och fångstkultur gör området även kulturhistoriskt värdefullt. Området är tämligen stort och lämpar sig bra också för ett par dagars utflykter. I synnerhet på våren erbjuder området fina möjligheter att skåda våtmarks- och sjöfåglar.

Murhisalo består av Lososuo-Saarijärvi myrskyddsområde samt omgivande områden, som ingår i programmet för skydd av gamla skogar. Murhisalo ingår i den Kalevalaparken. I söder gränsar området till Hietajärvi-Kuivajärvi landskapsvårdsområde.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/murhisalo.

Kundtjänst 

Hossa naturum 
Tfn +358 (0)206 39 6041 
+358 (0)40 751 7221  
hossa(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Murhisalo

Se anvisning: Med bil till Murhisalo

Utflyktskarta.fi: Murhisalo