Södra Lappland
Rovaniemi
Areal 23 km², skyddsprogrammet för gamla skogar (1996), Natura 2000 -område (1998)

Herankaira ligger i östra delen av Rovaniemi, nordost om Vanttausjärvi nära gränsen mot Kemijärvi. Herankaira är ganska ensligt beläget och passar för den som söker tystnad. Det finns inga markerade vandringsleder på området, så det lämpar sig bäst för personer som är vana att röra sig på egen hand utan utprickade leder och vägledning. På området finns dock en stuga och eldplatser, som främst jägare och fiskare brukar använda. På vintern kommer man lätt till Herankaira längs de snöskoterrutter som korsar området.

Området lämpar sig framför allt för dagsutflykter, under vilka man kan njuta av den nordbottniska naturen och dess frid. Man kan förutom att göra naturiakttagelser också exempelvis fiska i sjöarna Iso-Herajärvi, Ulkujärvi och Kivijärvi.

Området förvaltas av Forststyrelsen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/herankaira

Asiakaspalvelu

Kundtjänst Pilke
Tfn: 0206 39 7820 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta)
pilke(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Herankairas karta i Utflyktskarta.fi.