Herankaira

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Gamla tallar, bland dem växer några yngre granar.

Södra Lappland
Rovaniemi
Areal 23 km², skyddsprogrammet för gamla skogar (1996), Natura 2000 -område (1998)

Herankaira ligger i östra delen av Rovaniemi, nordost om Vanttausjärvi nära gränsen mot Kemijärvi. Herankaira är ganska ensligt beläget och passar för den som söker tystnad. Det finns inga markerade vandringsleder på området, så det lämpar sig bäst för personer som är vana att röra sig på egen hand utan utprickade leder och vägledning. På området finns dock en stuga och eldplatser, som främst jägare och fiskare brukar använda. På vintern kommer man lätt till Herankaira längs de snöskoterrutter som korsar området.

Området lämpar sig framför allt för dagsutflykter, under vilka man kan njuta av den nordbottniska naturen och dess frid. Man kan förutom att göra naturiakttagelser också exempelvis fiska i sjöarna Iso-Herajärvi, Ulkujärvi och Kivijärvi.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/herankaira

Asiakaspalvelu

Kundtjänst Pilke
Tfn: 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Herankairas karta i Utflyktskarta.fi.