Unarinköngäs rekreationsskog

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
Paddlarna har paus vid Unarinkögäs forsen. Bild: Olli Vainio

Södra Lappland
Rovaniemi 
Areal 65 ha
 

Älven Meltausjoki rinner på 4-5 meters djup mellan klipporna vid Unarinköngäs, varifrån vattnet faller ut i ett mäktigt vattenfall ("köngäs" på finska) och fortsätter nedströms. Vattenfallet kan beskådas från hängbron som leder över älven. Naturen omkring forsen bjuder även på andra sevärdheter. Meltausjoki med sina många skärmskydd och eldplatser är särskilt populär bland fiskare.

Unarinköngäsområdet har med Forststyrelsens eget beslut avsatts till rekreationsskog. Rekreationsskogar kallas de naturvårds- eller andra specialskogar som Forststyrelsen tidigare avsatt för rekreation. Skogarna i området är i huvudsak talldominerande och varierar från hällmarkstallskog till lövträdsbestånd vid älvens strand. Avverkning får göras i området, men de karaktäristiska dragen i naturen bevaras genom naturvård i en form som stöder rekreationsbruket och naturturismen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/unarinkongas

Kundtjänst

Kundtjänst Pilke
Tfn. 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Unarinköngäs karta i Utflyktskarta.fi.