Unarinköngäs rekreationsskog

Paddlarna har paus vid Unarinkögäs forsen. Bild: Olli Vainio

Södra Lappland
Rovaniemi (rovaniemi.fi, på finska)
Areal 65 ha
 

Älven Meltausjoki rinner på 4-5 meters djup mellan klipporna vid Unarinköngäs, varifrån vattnet faller ut i ett mäktigt vattenfall ("köngäs" på finska) och fortsätter nedströms. Vattenfallet kan beskådas från hängbron som leder över älven. Naturen omkring forsen bjuder även på andra sevärdheter. Meltausjoki med sina många skärmskydd och eldplatser är särskilt populär bland fiskare.

Unarinköngäsområdet har med Forststyrelsens eget beslut avsatts till rekreationsskog. Rekreationsskogar kallas de naturvårds- eller andra specialskogar som Forststyrelsen tidigare avsatt för rekreation. Skogarna i området är i huvudsak talldominerande och varierar från hällmarkstallskog till lövträdsbestånd vid älvens strand. Avverkning får göras i området, men de karaktäristiska dragen i naturen bevaras genom naturvård i en form som stöder rekreationsbruket och naturturismen.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/unarinkongas.

Kundtjänst

Kundtjänst Pilke
Tfn. 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Unarinköngäs

Se anvisning: Med bil till Unarinköngäs

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Unarinköngäs

Utflyktskarta.fi: Unaringöngäs