Friluftsleder och stigar

Den markerade leden

  • Från Unarinköngäs parkeringsplats börjar en delvis spångad, ca 400 meter lång stig, som för till hängbron och vattenfallet.
    • Service: Eldplats och torrtoalett

Etablerade vandringsrutten

  • Från hängbron på västra sidan av älven går en stig mot Meltausjokis övre lopp till skärmskydden norr om Unarinköngäs. Den lättframkomliga stigen syns tydligt då den följer älven.
    • Service: Kenttäpalo skärmskydd.

Kanotleder

En person i en kajak efter fors. De steniga stränderna lyser med träd och kvistar i höstfärger.

  • Meltausjoki (längd 46 km) lämpar sig för en eller ett par dagars kanottur. Då det inte finns någon bebyggelse längs älven erbjuder den en fridfull natur och en vildmarkslik terräng. Älvens forsar är i klass (melontajasoutuliitto.fi, på finska) I-II och Unarinköngäs klass II+/III- beroende på vattenförhållanden. Med undantag för de svåraste forsarna passar älven även för relativt oerfarna paddlare. Den bästa tiden för kanotturer är försommaren strax efter vårflödet samt hösten. I juli-augusti är vattenståndet oftast för lågt för god framkomlighet i forsarna, av vilka det finns ett flertal i Meltausjoki.
  • Läs beskrivning av Meltausjoki kanotled.