Kommunikationer

Unarinköngäs ligger väster om riksväg 4. Från Unarinköngäs är det cirka 95 km till Rovaniemi, 85 km till Sodankylä och 124 km till Kittilä.

Med bil

  • Man tar stamväg nr 79 från Rovaniemi mot Kittilä och tar efter ca 60 km av på regionvägen Meltaus - Unari (nr 952), och kör ca 27 km. Därefter tar man till höger in på en skogsbilväg med en skylt mot Unarinköngas och fortsätter i ca 8 km. Vägen slutar vid parkeringsplatsen, varifrån en spång på ca 400 m leder fram till vattenfallet.
  • Från Kittilä kör man stamväg nr 79 mot Rovaniemi i ca 90 km och tar sedan av på den ovannämnda Meltaus - Unari -vägen (nr 952).
  • Från Sodankylä följer man stamväg nr 80 mot Kittilä fram till Vaalajärvi, där man tar av på regionväg nr 952 mot Unarijärvi. Efter ca 60 km tar man av på den ovannämnda skogsbilvägen till Unarinköngäs.
  • Körinstruktion till kundtjänst Pilke.

Med allmänna kommunikationer

Det går ingen kollektiv trafik till Unarinköngäs.

  • På skoldagar finns en bussförbindelse (matkahuolto.fi) från Sodankylä till Unari (dvs. Unari-Luusua) by. Från Unari är det ca 12 km till Unarinköngäs.
  • Från Rovaniemi finns en daglig bussförbindelse till Meltaus. Från Meltaus är det ca 35 km till Unarinköngäs.

Lämpliga startpunkter

Unarinköngäs parkeringsplats finns i ändan på skogsbilvägen till Unarinköngäs. Skogsbilvägen (ca 8 km) plogas inte regelbundet på vintern. Spången till Unarinköngäs börjar vid parkeringsplatsen.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Rovaniemi rekreationskarta, 1:100 000, Rovaniemi stad 2012. Kartorna finns att köpa i Pilke kundtjänst och på Rovaniemi stads turistbyrå.
  • Terrängkarta U431 Unari, 1:50 000, Karttakeskus 2006. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
  • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Unarinköngäs karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplats

  • Skogsbilvägen till Unarinköngäs

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.