Tillgängligt friluftsliv

Sök utflyktsmål

Du hittar tillgängliga utflyktsmål i sökfunktionen genom att välja Utfärdsmålets särdrag > Tillgängliga utflyktsmål.

En vårkväll vid en liten tjärn. Fåglarnas sång ljuder klart i kvällen. En liten skara människor sitter och småpratar vid lägerelden på stranden. Röken svävar sakta fram över sjöns yta.

Forststyrelsen underhåller tiotals tillgängliga och lättframkomliga utflyktsmål, som också lämpar sig för personer som rör sig med hjälpmedel eller sådana som söker lätta leder. De utmaningar som sjukdomar, handikapp, små barn eller exempelvis åldrande medför behöver inte vara något hinder för utflykter i naturen och unika upplevelser. 

Hur ser en typisk tillgänglig led ut?

Topografi och väderförhållanden sätter naturliga gränser för planeringen och underhållet av friluftstjänsterna. Därför är varje tillgänglig eller lättframkomlig naturled unik. Även en och samma led kan vara rätt olika under olika tider på grund av Finlands varierande väderlek och före.    

Vid de tillgängliga lederna finns det vanligen tillgängliga toaletter eller torrtoaletter samt tillgängliga eldstäder och på många områden också ett fågeltorn eller en observationsplattform. Om du rör dig med hjälpmedel behöver du en assistent på de flesta av lederna. I många naturområden är det också möjligt att utnyttja tjänster som erbjuds av samarbetsföretag, såsom naturturismföretagare. Naturumen och de övriga kundtjänstställena är nästan utan undantag tillgängliga. 

Tillgänglig naturled.Tillgänglig naturled: du kan röra dig på egen hand med rullstol eller med annat dagligt hjälpmedel. En tillgänglig naturled är oftast en anlagd, hårdgjord led utan hinder, såsom rötter, gropar eller mjukare ställen. Ledens lutningsgrad i längdriktning är högst 8 % och i tvärriktning högst 3 %. Leden är minst 1,2 meter bred.

Krävande tillgänglig naturled.Krävande tillgänglig naturled: du behöver i regel en assistent på leden och ett hjälpmedel som är avsett för eller underlättar motion i naturen.  En krävande tillgänglig led kan vara anlagd men i de flesta fall är det fråga om en naturlig led som är fysiskt mer krävande än en tillgänglig naturled. Leden kan ha mjuk botten och rötter och stenar vid ytan. Ledens lutningsgrad i längdriktning kan vara över 8 % och i tvärriktning över 3 %. Leden kan vara mindre än 1,2 meter bred.

Kom ihåg att:

  • Symbolen för en tillgänglig eller krävande tillgänglig led garanterar inte att leden lämpar sig för alla.
  • Det är viktigt att du bekantar dig noggrant med ledbeskrivningarna före utflykten.
  • Väderleken och föret påverkar i hög grad ledernas framkomlighet.
  • Välj inte en krävande tillgänglig led om du planerar besöka den på egen hand för första gången.

Var hittar jag tillgänglig och lättframkomlig service?

Sök utflyktsmål

Du hittar tillgängliga utflyktsmål i sökfunktionen genom att välja Utfärdsmålets särdrag > Tillgängliga utflyktsmål.

Ta reda på förhand

Vi rekommenderar att du innan du beger dig ut i naturen noggrant bekantar dig med den förhandsinformation som finns om de naturområden som öppnar sig på kartan och vid behov ber om ytterligare information av kundservicen.

Eftersom tillgängligheten och åtkomligheten varierar för olika individer rekommenderar vi att du också bekantar dig närmare med andra utflyktsmål, leder och service och väljer ut en utflyktsplats som passar just dig. 

Be kundservicen om mer information

Hittar du inte något lämpligt mål? Vill du veta mer om tjänsterna och exempelvis ledernas skick?

På naturumen och på kundserviceplatserna kan du fråga mer om utflyktsmålen, lederna, servicen och exempelvis om hur du bäst planerar din naturutflykt. Naturumen med sina utställningar och evenemang är också besöksmål.

Vår personal svarar gärna på kundernas frågor och hjälper dig att planera naturexkursioner!

Finn din närmaste kundservice

Mer om kriterierna för de tillgängliga naturlederna

Inom projektet ”Esteetön eräpolku” (Tillgänglig naturled) utarbetade Finlands Paralympiska Kommitté, Invalidförbundets Tillgänglighetscenter ESKE och Forststyrelsens Naturtjänster kriterier för naturleder och anvisningar för kartläggning och beskrivning av lederna. Projektet avslutades år 2020.  Forststyrelsen kommer i fortsättningen att kartlägga och ge beskrivningar av de tillgängliga och de krävande tillgängliga naturlederna enligt dessa anvisningar. 

Möjligheter att röra sig i terrängen för personer med funktionsnedsättning

Enligt 4 § i terrängtrafiklagen (finlex.fi) behövs inte markägarens eller NTM-centralens tillstånd för svårt rörelsehindrade och deras följeslagare som rör sig i terrängen med ett motordrivet fordon.

Enligt 28 § i terrängtrafiklagen kan en person vars rörelseförmåga på grund av ålder, skada eller sjukdom är begränsad, ansöka om specialtillstånd från den regionala NTM-centralen att färdas med motordrivna fordon på markområden i terräng.

Glada stunder i Finlands ståtligaste natur!