Kundtjänst och vägledning

 • Jussarö
  • Jussarö har en gästhamn, en strandbastu och ett café. Här kan man också beställa båtskjuts från fastlandet till skärgården.
  • Möjlighet till inkvartering på vandrarhem.
  • Guidetjänster
 • Rödjans fiskehemman och naturstuga
  • Servicebyggnaderna i fiskehemmanets omgivning är fritt tillgängliga. Grupper har dessutom enligt överenskommelse möjlighet att bekanta sig med naturstugan. Tilläggsinformation fås från Ekenäs naturum.

Flygbild av en stuga på berget. I bakgrunden öppar sig ett havslandskap med skogsbevuxna holmar. Färgranna lövträd.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Närmaste butik, Skåldö Fiskebod, ligger på västra delen av Skärlandet (Sommarö).

Eldplatser

Eldplatser finns på

 • Rödjan
 • Modermagan
 • Fladalandet
 • Jussarö

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. 

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl i nationalparken. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. De närmaste platserna för avfallshantering finns på Baggö, Sommarö och i Predium.

Toaletter

Det finns utetoalett på Rödjan, Modermagan, Fladalandet och Jussarö.

Övernattning

Tältning

 • På Älgö (Rödjan) finns det ett tältningsområde.
 • Övriga tältningsområden ligger på Modermagan, Fladalandet och Jussarö (invid sligplanen ovanför malmbryggan).

Stuga till uthyrning

 • På Grytskär finns en anspråkslös stuga och bastu att hyra (utan el och vatten, gaskylskåp och -spis finns). Uthyrning tel: 0440 496741 (Mikael Röberg)

Övernattning i omnejden

I Raseborgs stad finns många olika övernattningsmöjligheter. Tilläggsuppgifter får man från Raseborgs stads turistbyrå (visitraseborg.com).

Bastu

Kajakuthyrning

Våra samarbetsföretag erbjuder guidade turer, kurser och kajakuthyrning.

Service för båtfolk

Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten (vayla.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

Farleder

 • Genom parken löper en fem meter djup farled söder om Skedö och en femmetersfarled söder om Häst Busö. Dessa är de av småbåtar livligt trafikerade farlederna mellan Helsingfors och Hangö.
 • Den yttre farleden mellan Helsingfors och Hangö.

Utfärdshamnar

Hamnar på nationalparkens område.

 • En flygbild över en hamn i en vikbukt . På stranden finns några byggnader samt båtar i hamnen. I bakgrunden öppet hav.Rödjan. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 51.9' lon: 23° 23.7' ETRS-TM35FIN: N: 6641870 E: 298168. Djup ca 1 - 2 meter. Man får ligga förtöjd vid bryggan högst 12 timmar. På klippan 200 m väster om Rödjan finns det åtskilliga öglor, där förtöjningen inte har begränsats.
 • Modermagan. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 51.4' lon: 23° 25.7' ETRS-TM35FIN: N: 6640842 E: 299983. Med grundgående båtar kan man ta i land i viken på sydsidan, där tröskeldjupet är 1 m.
 • Fladalandet. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 51.2' lon: 23° 24.5' ETRS-TM35FIN: N: 6640532 E: 298844
 • Trelänningen. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 50.4' lon: 23° 23.0' ETRS-TM35FIN: N: 6639125 E: 297364. Djup 1,5 - 3,5 meter. I viken är det förbjudet att kasta ankar vid sundet som leder mot sydost p.g.a. i Finland sällsynt bottenväxtlighet.
 • Jussarö. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49.8' lon: 23° 34.4' ETRS-TM35FIN: N: 6637446 E: 307945. Landstigning tillåten på öns östra sida. På västra sidan får man endast röra sig på naturstigen.

Gäst- och servicehamnar

Hamnar i nationalparkens omnejd

 • Ekenäs norra hamn, gästhamn. Båtramp. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58.6' lon: 23° 26.0' ETRS-TM35FIN: N: 6654178 E: 300983.
 • Ekenäs, gästbrygga. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 59.0' lon: 23° 26.6' ETRS-TM35FIN: N: 6654890 E: 301581.
 • Sommarö, servicehamn. Båtramp. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 54.1' lon: 23° 24.7' ETRS-TM35FIN: N: 6645899 E: 299322.
 • Sommarö, gästbrygga. Båtramp. Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 53.9' lon: 23° 24.9' ETRS-TM35FIN: N: 6645518 E: 299488.

Närmare information fås från Ekenäs naturum.

Båtramper

Det finns ramper för sjösättning av båtar

 • på Skåldö
 • i Raseborg

Bränsledistribution

Det finns bränsledistributionspunkter vid Skåldö Fiskebod, som ligger på Sommarö (Skärlandet), i Ekenäs gästhamn som ligger invid Ekenäs naturum samt i Predium i Lappvik.

Övrig service

I Ekenäs gästhamn finns det café, bastu, tvättmöjligheter, tvättstuga, mottagning av toalettavfall, sorteringskärl för hushållsavfall samt eldistribution till båtar.

Tillgängliga tjänster

På nationalparkens område finns det inga särskilda tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

Broschyr över Ekenäs skärgård


Pdf-fil 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Meriopas.fi

Ett undervattensfotografi där man ser ålnate och blåmusslor.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll.