Broschyr över Ekenäs skärgård


Pdf-fil 6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ekenäs skärgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Terrängkarta K343, 1:50 000, Lantmäteriverket 2010.
  • Terrängkarta nr 2013 02, 03, 05, 1:20 000, Lantmäteriverket 2002.
  • Miniatyrsjökortsserie, 1:50 000, serie B, sida 635, Traficom.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Hangö Jussarö Bromarv, 1:60 000, Karttakeskus 2017.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Ingå Porkala Jussarö, 1:60 000, Karttakeskus 2017.