Leder i Ekenäs skärgård

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

På Älgö, Modermagan och Jussarö finns det utprickade stigar.

Naturstigar

  • Naturstigen på Älgö, 2 km, börjar invid fiskehemmanet Rödjan. I början av stigen finns en postlåda där besökaren kan låna ett häfte som ger information om stigen. Stigen är rätt brant i början och lämpar sig inte för besökare som har svårt att röra sig. Vid stigen ligger det ett utkikstorn och resterna av en korsu (skyddsrum i fält) från det senaste kriget samt Storträsket. Broschyr av naturstigen (julkaisut.metsa.fi)
  • Naturstigen på Modermagan, 1,5 km, kan man påbörja var som helst. Längs stigen finns tavlor som berättar om naturen. Terrängen är rätt kuperad, vid regn kan bergen vara hala.
  • Stigen på Jussarö är ca 4,7 km lång, men man kan också välja en 3,3 km lång rutt. Stigen går förbi de öppna gruvschakten som härstammar från medlet av 1800-talet. Den fortsätter sedan in i gammelskogen, vilken med sina ståtliga furor och granar är mycket speciell för en ö som befinner sig i havszonen. 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ekenäs skärgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningskarta, Ekenäs skärgård

 Stiglöpningsrutten finns inte utmärkt i terrängen.

Kom ihåg att följa stigen så förhindrar vi onödigt slitage och störningar i omgivningen.

Vid fuktigt väder är rutten delvis mycket hal.

Stiglöpningskartorna baserar sig på Yle:s Vi drar till skogs -stiglöpningsturné som ordnades år 2018 i Finlands 40 nationalparker.

Broschyr över Ekenäs skärgård


Pdf-fil 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)