Rödjans fiskehemman och naturstuga

Rödjans fiskehemman. Bild: Hans-Erik Nyman.

Rödjans läge i FinlandSödra Finland, Nyland
Raseborg (raseborg.fi)
Ekenäs skärgårds nationalpark

I Rödjans naturstuga i Ekenäs nationalpark kan du med hjälp av utställningen bekanta dig med "Ett år i ett ejderpars liv"  samt Rödjans historia. Hemmanet är paddlingsvärldsmästaren (1950) och OS-guldmedaljören (1952) Thorvald Strömbergs barndomshem (svenska.yle.fi).

Öppettider 

Grupper har enligt överenskommelse möjlighet att bekanta sig med naturstugan. Tilläggsinformation fås från företagaren Micke Röberg tel: 0440-496741.

Kommunikationer och kartor

Rödjan ligger på Älgö i Ekenäs skärgård.

Med båt

  • Rödjan (59°51,9´ 23°23,7´) är en utfärdshamn, vars djup är ca 1 - 2 m. Man kan förtöja vid gästbryggan längs berget 20 m väster om Rödjans egen brygga (avgiftsbelagd vid övernattning).

  • Brygga för gästande båtar dagtid finns öster om Rödjans egen brygga.

  • Färdiga öglor finns också i berget 200 m västerut från Rödjans egen brygga.

Med taxibåt och kajak

Rödjans naturstuga

Elektroniska kartor

Service

Gårdsplanen

  • Vid gårdsplanen börjar en ca 2 km lång naturstig, invid vilken det finns ett utsiktstorn. Naturstigen ger vandraren en bild av den inre skärgårdszonens natur. I början på stigen kan man låna ett häfte som berättar om stigen.
  • På Rödjan finns torrtoalett, kokskjul och hundhage.
  • Möjlighet att bada i havet och i träsket.
  • Eldstad och tältningsområden.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten-Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/rodjan

Kundtjänst

Forststyrelsen
rannikko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Rödjans karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer