Paimensaari kulturmiljö

En liten byggnad på stranden i höst

Östra Finland, Norra Savolax
Tuusniemi
Strandskyddsområde i Suvasvesi

Paimensaari gård ute på en ö i sjön Suvasvesi var hemmet för en skara självförsörjande, framstegsvänliga syskon från början av 1920-talet fram till år 1987. Den trevliga naturstigen Paimenpolku berättar om den vackra öns natur och säregna historia samt bekantar besökaren med Paimensaari gårdstun. Ön ligger intill Heinävesi farled.

Matti och Marja Hiltunen slog ner sina bopålar på Paimensaari i början av 1920-talet, då de köpte ön. Familjens alla barn flyttade inte ut på denna lilla ö i Suvasvesi: av familjens 12 barn flyttade sju (Risto, Helmi, Aatu, Lyyti, Janne, Matti och Ida) med föräldrarna. De äldsta barnen hade redan flugit ur boet. Helmi, Janne, Matti och Ida stannade på gården också som fullvuxna. De fyra syskonen bodde på ö från år 1950 framåt. Ingen av dem grundade egen familj.

Hiltunens byggde sin hemgård på 1920-talet. Skogarna på ön lämnades så gott som orörda, för i början av 1920-talet var träden på ön inte mycket att tala om. Öns föregående ägare hade nämligen utfört hyggen på ön. Huvudbyggnaden uppfördes i mitten av ön av stockar som hämtats på annat håll, och på gårdsplanen byggdes en bod, en källare två brunnar och en rökbastu. Hiltunens hade många husdjur, för vilka man byggde ett hönshus, en ladugård och ett stall. Man behövde också smedja, ria, torkhus och bykstuga för att driva gården. Arbetsfördelningen mellan syskonen var mycket rättvis, som exempel kan nämnas att bröderna skötte fisket på vintern och Ida på sommaren. Tack vare de rådiga syskonen, blev Paimensaari med tiden en självförsörjande, mönstergill gård.

Paimensaari gård var stadigvarande bebodd fram till år 1987. År 1994 köptes ön av staten och den upptogs i strandskyddsprogrammet. Ön har en areal av 45 hektar. Kulturmiljön har vårdats genom att man iståndsatt byggnader och röjt gamla åkrar till betesmark. Betet återupptogs på holmen år 1998. Numera växer den nationellt hotade skogsklockan på en av öns tidigare åkrar.

Öppettider

Paimensaari gård är öppen för allmänheten året runt.

 • Man får inte gå in i byggnaderna på gårdsplanen.
 • Det finns ingen personal vid Paimensaari gård. Paimen
 • Det kostar ingenting att bekanta sig med Paimensaari gård.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor 

 • Paimensaari ligger i östra delen av Suvasvesi, i Pilkonselkä skärgård ungefär i mitten av sjön. Man kan komma till Paimensaari endast sjövägen.
 • Information om båttransporter och uthyrning av båtar och kanoter finns på Tuusniemi kommuns webbsidor (tuusniemi.fi, på finska) och Eräpaimen Oy:s sidor (erapaimen.fi, på bl.a finska och engelska).
 • Från utfärdshamnen går en naturstig (sammanlagt ca 2 km lång) till gården, dit det är ca 1 km från utfärdshamnen.
 • I norra delen av området finns det privata marker, vilket besökarna bör ta i beaktande.
 • På Paimensaari betar kor och får, som man inte får störa. Hundar bör vara kopplade på ön.
 • Under den varma årstiden är det bra att ta med kortisontabletter mot ormbett, för huggormarna solar sig gärna på de särpräglade stenrösen och gärdsgårdarna på ön.

Med båt

Utfärdshamnen

 • Paimensaari (infokartta.fi, på finska) (62 37,19' 28 22,01'), udde på nordvästra stranden.
  • Norrut från farleden
  • Boj, förtöjningsringar och ankare.
  • Utsatt för nordvästlig vind.
  • Utfärsdhamnen: eldplats, torrtoalett och vedbod samt naturstig.
  • Sköts av Tuusniemi kommun.

Service

 • Både vid Paimensaari gård och i utfärdshamnen finns det informationstavlor om Paimensaari.
 • I Paimensaari utfärdshamn finns en elplats och en torrtoalett.
  • När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Dricksvatten
   • Det finns inga vattenposter på området. Alueella ei ole vesipisteitä.
   • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
  • Avfallshantering
   • Det finns inga avfallskärl i terrängen, så var en ansvarar själv för sitt skräp och för det bort från terrängen för sortering. I allmänhet går det att kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall i terrängen. Man kan lägga matrester i komposttoaletten och bränna brännbart skräp på eldplatsen då det inte råder varning för terrängbrand. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Information om båttransporter, guidningar, måltidsservice samt uthyrning av båtar och kanoter finns på Tuusniemi kommuns webbsidor (tuusniemi.fi, på finska) och Eräpaimen Oy:s sidor (erapaimen.fi, på bl.a finska och engelska).
 • Viitakko (viitakko.fi, på finska)

Naturstigen

 • En kvinna går längs en stig kantad av ormbunkar.Paimenpolku, ca 2 km, är en rundslinga som startar från utfärdshamnen, går via Paimensaari gård och gårdens tidigare åkrar och slutar i hamnen igen. Den lättframkomliga naturstigen följer gamla stigar. Leden är märkt med vita trianglar.
 • Från utfärdshamnen är det ca 300 m till en korsning där man kan välja åt vilket håll man vill promenera stigen runt ön. Om man går motsols omväxlar gamla åkrar med orörda skogar. När man kommer ut ur skogen på en åker som ligger närmast gården ser man redan gårdsbyggnaderna. Smedjan är den första byggnaden som kommer emot längs leden. Till gården hör förutom en huvudbyggnad också en bod, en källare, två brunnar, ett stall och en ladugård. Naturstigen går sedan mellan hönshuset och rökbastun in i skogen. Man kan göra en avstickare från stigen ner till båtstranden, där gårdens bykstuga finns. Naturstigen går sedan via ladan, rian och torkhuset och över en gammal åker till den led som för tillbaka till utfärdshamnen. Det tar ca en timme att vandra naturstigen. Leden underhålls av Tuusniemi kommun.
 • Sevärdheter: gårdsplanen med byggnader och finurliga uppfinningar samt vackra stenrös och gärdsgårdar.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/paimensaari

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Paimensaari kulturmiljos karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer