Rytivaara kronotorp

destination-hero-default-alt

Norra Österbotten
Pudasjärvi 
Syöte nationalpark

Ett besök vid Rytivaara kronotorp som byggdes på 1800-talet är en tidsresa till de förhållanden som styrde en skogstorpares liv och leverne.

Rytivaara torp uppfördes år 1852 på kronans dvs. statens mark i vildmarken i Syöte. Då Forststyrelsen grundades år 1859 för att förvalta statlig mark, började man teckna kontrakt med nybyggarna, i vilka torparnas rättigheter och skyldigheter definierades. Rytivaara blev kronotorp officiellt år 1870 då Matti Ollinpoika Kynsijärvi tecknade ett torparkontrakt med Forststyrelsen. Trots att livet som kronobonde var anspråkslöst gav arrangemanget åtminstone tak över huvudet åt torparen och hans familj.

Då Rytivaara blev öde på 1950-talet började tidens tand gnaga på torpet och gårdsbyggnaderna började snabbt förfalla. År 2001 påbörjade Forststyrelsen restaureringen av Rytivaara och idag bevarar torpet med omgivning ett stycke av en svunnen tid och berättar om dåtida anspråkslösa livsvillkor för nutida besökare. 

Torpets bastubyggnad i ett snöigt landskap. Det finns snö på taket och snön täcker även halva ytterdörren.

Byggnaderna och gårdsplanen i Rytivaara 

Vid restaureringen som påbörjades år 2001 var man tvungen att till stora delar helt på nytt bygga om Rytivaara torp, kokkåtan, boden, ladugården med ladan, bastun, stallet samt gärdet som omgav gårdstunet. Då man byggde strävade man efter att så noggrant som möjligt följa gamla tiders metoder och spara allt man kunde av gamla konstruktioner. Samtidigt började man också sköta om gårdstunet genom att hävda gräset och tack vare detta har växtbeståndet på gårdstunet så småningom börjat återställas och på ängen växer åter liten blåklocka, ormrot samt den hotade höstlåsbräken. Vid de kanter av gårdstunet som exponerats av solen växer stagg och daggkåpa och prästkrage. 

En skidåkare med pulka efter sig vid en byggnad i solskenet. En annan byggnad kan ses i bakgrunden.

Vid myren Latolamminsuo nära torpet byggdes en hölada, en slåtterbastu och en dammanläggning för att visa hur kärrängarna utnyttjats. Man kan komma fram till dem längs en spångad stig från Ukonvaara. 

Öppettider

 • Dörrarna till Rytivaara torp och dess gårdsbyggnader står öppna året runt.
 • Man får avgiftsfritt bekanta sig med byggnaderna.
 • Det finns ingen personal vid Rytivaara torp.

Kontaktuppgifter

 • Tilläggsuppgifter om Rytivaara kronotorp fås från Syöte naturum.

Kommunikationer och kartor

Med bil

 • Det finns skyltar från Iso-Syöte landsväg (nr 858) till Rytivaara kronotorp, dit det är cirka 18 km från Syötekylä vid Karsikkoperäntie vägen. Skyltarna visar vägen till Ukonvaara parkeringsplats varifrån det är 4 km längs stigen till besöksmålet.
 • På vintern Karsikkoperäntie vägen är plogat, men konditioner kan växla snabbt, om det snöer mycket. Stigen från Ukonvaara är inte vårdat på vintern. 
 • Tilläggsinformation om kommunikationer samt kartor finns på Syöte nationalparks webbsidor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Rytivaara kronotorps karta i Utflyktskarta.fi.

Service

Övernattning

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Gårdstunet

 • Bilparkeringen är 4 kilometer från torpet. Den sista sträckan går man längs en markerad stig.
 • På Rytivaaras gårdstun finns byggnader samt en informationstavla som visar var byggnaderna är belägna.
 • I ändan av ladugårdsbyggnaden finns en torrtoalett.
 • Från bastun går en stig till en källa. Vattnets drickbarhet har inte undersökts och användning sker på eget ansvar. Brunnslocket vid torpet har spikats fast.
 • Torpet och dess byggnader fungerar som ett friluftsmuseum. Ugnen i torpet kan inte värmas.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/rytivaarakronotorp

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.