Gustavsvärn

Gustavsvärn. Bild: Hans-Erik Nyman.

Södra Finland, Nyland
Hangö

Gustavsvärn (Gustafsvärn) utgör en del av en fyrdelad befästning från 1700-talet i Hangö. På ön finns fortfarande ruinerna av försvarsmuren och både innan- och utanför muren finns det rester av gamla försvarsanläggningar.

Senare byggdes på ön också en fyr och en mistsignalstation, som vittnar om nyare vindar inom sjöfarten. Gustavsvärn är ett intressant maritimt krigshistoriskt objekt, men det är bäst att röra sig försiktigt på ön, för murarna är ställvis i dåligt skick. Säkrast är det att hålla sig till den stig som går från bryggan till fästningens innergård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man ser på en karta över Östersjön, förstår man varför det har utkämpats så många strider om herraväldet över Hangö udd. Från Hangö udd har man kunnat övervaka och behärska sjöfarten på norra Finska viken, både när det gäller handel och militära aktioner. Hangö udd har därför varit ett eftertraktat brohuvud, som Sverige, Ryssland Sovjetunionen och Finland turvis rått över.

Gustavsvärn är den största och bäst bevarade delen av den gamla fyrdelade befästningen i Hangö. På fastlandet stod Drottningsberg och vaktade ut över havet, och av öarna var också Meijerfeldt och Gustav Adolf försedda med befästningsverk. Av fästningen på fastlandet finns det bara få spår kvar men på öarna Gustavsvärn och Gustav Adolf finns det fortfarande rester av fästningsanläggningar inklusive försvarsmurar.

Kontaktuppgifter

Gustavsvärn är öppet året runt, men havet kan tidvis utgöra ett hinder för att besöka ön. På Gustavsvärn finns ingen personal. Det är fritt inträde till ön.

Mistlurskötarens hus och näromgivning på ön har uthyrts till Finlands Fyrsällskap (majakkaseura.fi). Sommartid säljer Fyrsällskapet bl.a. souvenirer såsom Gustavsvärn historik, postkort och fyraffischer i huset.

Ytterligare information om stället fås från Ekenäs naturum och på Hangö stads turistbyrås webbsidor (hango.fi).

Instruktioner

  • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Även användning av engångsgrill räknas som öppen eld. Kontrollera varningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådana kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. 
  • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete. Kontrollera om du även behöver Hangö stads fisketillstånd (hanko.fi).

Kommunikationer och kartor

 

Man kan endast sjövägen komma till Gustafsvärn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 48.04' lon: 22° 56.54' ETRS-TM35FIN: N: 6636181 E: 272406), sjökortsserie B, blad 636, hamn nummer 518.

 

Med båt

  • Man får lägga till vid Gustavsvärns brygga, då den inte är reserverad för taxibåtar.

​​Med sjöbuss

Elektroniska kartor

Service för rörelsehindrade

På Gustavsvärn finns det inte service för rörelsehindrade. Terrängen är svårframkomlig och det är svårt att ta sig i land på ön.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/gustavsvarn