Gustavsvärn

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Flygbild, holme och havet. Fartyg som styr ut mot öppna havet.

Södra Finland, Nyland
Hangö

Gustavsvärn (Gustafsvärn) utgör en del av en fyrdelad befästning från 1700-talet i Hangö. På ön finns fortfarande ruinerna av försvarsmuren och både innan- och utanför muren finns det rester av gamla försvarsanläggningar.

Senare byggdes på ön också en fyr och en mistsignalstation, som vittnar om nyare vindar inom sjöfarten. Gustavsvärn är ett intressant maritimt krigshistoriskt objekt, men det är bäst att röra sig försiktigt på ön, för murarna är ställvis i dåligt skick. Säkrast är det att hålla sig till den stig som går från bryggan till fästningens innergård.

Klippor och rester av en fästning i förgrunden. Byggnader i bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man ser på en karta över Östersjön, förstår man varför det har utkämpats så många strider om herraväldet över Hangö udd. Från Hangö udd har man kunnat övervaka och behärska sjöfarten på norra Finska viken, både när det gäller handel och militära aktioner. Hangö udd har därför varit ett eftertraktat brohuvud, som Sverige, Ryssland Sovjetunionen och Finland turvis rått över.

Gustavsvärn är den största och bäst bevarade delen av den gamla fyrdelade befästningen i Hangö. På fastlandet stod Drottningsberg och vaktade ut över havet, och av öarna var också Meijerfeldt och Gustav Adolf försedda med befästningsverk. Av fästningen på fastlandet finns det bara få spår kvar men på öarna Gustavsvärn och Gustav Adolf finns det fortfarande rester av fästningsanläggningar inklusive försvarsmurar.

Kontaktuppgifter

Gustavsvärn är öppet året runt, men havet kan tidvis utgöra ett hinder för att besöka ön. På Gustavsvärn finns ingen personal. Det är fritt inträde till ön.

Mistlurskötarens hus och näromgivning på ön har uthyrts till Finlands Fyrsällskap (majakkaseura.fi). Sommartid säljer Fyrsällskapet bl.a. souvenirer såsom Gustavsvärn historik, postkort och fyraffischer i huset.

Stuga delvis skymd av resterna från en gammal fästning. Besökare tittar på stugan och ruinerna av fästningen.

Ytterligare information om stället fås från Forststyrelsen tfn. 0206 39 4613 eller rannikko(at)metsa.fi och på Hangö stads turistbyrås webbsidor (hango.fi).

Instruktioner

  • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Även användning av engångsgrill räknas som öppen eld. Kontrollera varningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådana kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal. 
  • Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete. Kontrollera om du även behöver Hangö stads fisketillstånd (hanko.fi).

Kommunikationer och kartor

 

Man kan endast sjövägen komma till Gustafsvärn (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 48.04' lon: 22° 56.54' ETRS-TM35FIN: N: 6636181 E: 272406), sjökortsserie B, blad 636, hamn nummer 518.

 

Med båt

  • Man får lägga till vid Gustavsvärns brygga, då den inte är reserverad för taxibåtar.

Branta klippor. På klipporna en trappa som leder ner till bryggan. På bryggan en besökare.

​​Med sjöbuss

Elektroniska kartor

Tillgängliga tjänster

Det finns inga tillgängliga tjänster på området. Terrängen är svårframkomlig och det är svårt att ta sig i land på ön.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/gustavsvarn

Kundservice

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Gustavsvärns karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer