Katanpää fästningsö

En slät strandklippa, i bakgrunden öppet vatten och på himlen lätta sommarmoln.

Västra Finland, Egentliga Finland
Gustavs

Katanpää - fångarnas och beväringarnas f.d. holme - har bland semesterfirare blivit en omtyckt kulturhistoriskt värdefull sevärdhet.

Katanpää hade länge ett strategiskt läge, eftersom man därifrån kunde bevaka alla tre kustfarleder som går genom Skärgårdshavet. Katanpää användes som krigshamn redan på 1800-talet. Katanpää fästning, som byggdes senare, är den nordligaste delen av Östersjöns största fästningslinje, som tsar Nikolai II lät bygga på 1910-talet.

Ett vattentorn och ett pumphus av trä i ett somrigt landskap.

I mitten av 1980-talet utförde försvarsmakterna omfattande restaureringsarbeten i de gamla byggnaderna i Katanpää. Fästningarna är skyddade med stöd av fornminneslagen och man bör röra sig försiktigt på området - såväl med tanke på besökarens egen säkerhet som för att inte skada fästningskonstruktionerna.

Även om Katanpää inte längre har någon militär betydelse är den en kulturhistoriskt värdefull sevärdhet, som båtfolket uppskattar. Holmen har blivit omtyckt bland semesterfirare och där görs årligen tusentals besök. Katanpää är det sydligaste besöksmålet i Bottenhavets nationalpark, som grundades i juli 2011. 

 Stor terass vid havsstranden. Terassen är prydd med blomkrukor och blomamplar. Runt ett av borden sitter besökare.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst

  • Finlands naturcentrum Haltia, tel 040 163 6200 , info(at)haltia.com. 

Kommunikationer och kartor

Man kan endast sjöledes komma till Katanpää.

Med båt

  • Det finns en utfärdshamn (WGS84: N 60° 36.82800' E 21° 10.76460' YKJ: p 6736708m, i 3181699m) i Katanpää vars djup är 4 meter.

Med kryssning

Med allmänna kommunikationer

  • Det finns inga allmänna kommunikationer till Katanpää.

Kartor

Elektroniska kartor

Tryckta kartor

  • Gustavs Nådendal Nystad vattentålig båtkarta (Vedenkestävä veneilykartta - Waterproof Water Touring Map), 1:50 000, Karttakeskus 2023.

Service

  • Det finns sommarcafé, restaurang, bed&breakfast-inkvartering, eldplatser, torrtoaletter och ett tältningsområde på ön.
  • I gästhamnen finns septiktanktömning.
  • Uthyrning av kajak. 
  • Det finns vägar och stigar på området som härstammar från fästnings tiden och två ca en kilometer långa naturstigar.

Pilke och mete hör till allemansrätten. Alla över 18 och under 65 år bör betala fiskevårdsavgift (eraluvat.fi) ifall man utövar annat fiske än pilke eller mete.

 Tältplats vid havsstranden. Området är stenigt och vid dess rand växer lite tallskog.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/katanpaafastningso

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Katanpää fästningsös karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer