Linnansaari kulturgård

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
En röd gammal timmerstuga och en grånad bod mitt i snön.

Östra Finland, Södra Savolax
Rantasalmi
Linnansaari nationalpark

Linnansaari torp med omgivning är ett nationellt värdefullt kulturlandskap, där man får en inblick i livsföringen i början av förra århundradet. På denna holme i Saimen idkas fortfarande svedjebruk på traditionellt savolaxiskt sätt.

Linnansaari torp grundades i början av 1850-talet på Waahersalo gårds marker. Torpets invånare svedde gårdens skogar ända till de första årtiondena på 1900-talet. Torpet och dess odlingsmarker försöker man nu återföra till samma tillstånd som de var då Tilda och Oskari Parviainen bodde i torpet i början av 1900-talet. På torpets marker strävar man till att bibehålla det landskap människan har åstadkommit genom svedjebruk och att skydda de arter som är beroende av det och nu är hotade. Svedjebruket inleddes åter på torpets marker på sommaren 1993. Man strävar efter att använda traditionella arbetsmetoder under olika skeden av arbetet.

I Linnansaari torps blomrabatter växte det tidigare aklejor och brandliljor. Invid stigen såddes t.ex. ettåriga ringblommor. Torpets fönster pryddes av bloddroppe och fjädersparris. Nuförtiden växer det på samma sätt som förr röda och svarta vinbär samt krusbär, humle, akleja och brandliljor på gården. I den lilla köksträdgården odlas det lök, ärter och hästbönor. Bondtobaken växer på sin egna, kraftigt gödslade plätt.

Öppettider 

Torpet är öppet för allmänheten året runt.

Möblerad interiör av en gammal stuga. Rummet har svarta väggar och en stor spis.

  • Det finns ingen personal vid Linnansaari kulturgård.
  • Det kostar ingenting att bekanta sig med Linnansaari kulturgård.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Kulturgården ligger på huvudholmen i Linnansaari nationalpark.

Elektroniska kartor

Service

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/linnansaarikulturgard

Kundtjänst

 
saimaa(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Linnansaari kulturgårds karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer