Skanslandet

Landskap från en hög gräsbevuxen sluttning, i förgrunden träd, buskar och berg, samt en smal väg och en stentrappa. I bakgrunden havet, stadens höga hus, torn och skorstenar.

Skanslandet och Kungsholmen är ett förtjusande utflyktsmål 20 minuters båtfärd från Salutorget i Helsingfors, granne med Sveaborg. Öarna har varit hem och arbetsplats för hundratals människor samt förläggningsort för tusentals soldater. Fästningarna, byggnaderna och den rekordartat stora artrikedomen vittnar om samexistensen mellan människan och den vilda naturen. Åk till en hemlighetsfull ö där det känns som att tiden stannat upp!

Passar för: Utflyktsmål för hela familjen. Man kan ta sig runt ön med barnvagn, men lederna är inte tillgängliga: terrängen är ojämn och uppförsbackarna ganska branta. Lederna är inte upplysta och det utförs inget vinterunderhåll av dem. Håll er på lederna och håll koll på barnen, för det finns många stup och ställen med risk för ras! Använd lämpliga skor och kläder för terrängen och ta med matsäck och vattenflaska. Inget vinterunderhåll. OBS! Arbeten pågår fortfarande på Skanslandet och Kungsholmen: vattenförsörjningen och tjänsterna förbättras och man försöker hitta användningsområden för byggnaderna.

Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (retkikartta.fi)

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Kusten och huvudstadsregionen.
Utflyktshamnen och kaféet på Skanslandet handhas av Juva Shipping Oy.
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/skanslandet.