Ut i skärgården utan egen båt - besöksmål och tips

(Uppdaterat 14.6.2022)
Skärgårdsdestinationerna i södra Finland lämpar sig fint för en strandsemester. Långt från stadens larm kan du besöka nationalparkerna eller andra naturskyddsområden för att njuta av havsbrisen och den unika skärgårdsnaturen.
Möjligheterna till lätta dagsutflykter, kryssningar och även övernattningar är många. Du når de olika skärgårdsdestinationerna med vattenbussar och båtar som Forststyrelsens samarbetsföretag tillhandahåller. Vissa destinationer trafikeras dessutom av statens avgiftsfria förbindelsebåtar eller färjor. 
Ut i skärgården utan egen båt - besöksmål och tips (pdf 397 Kb, julkaisut.metsa.fi)

 

Reparation av fuktisoleringen vid Alexandersbatteriet inleds

(Uppdaterad 15.5.2022)

Det fuktisolerande lerskiktet på batteriplattformen tros vara skadat, eftersom det har läckt in vatten genom takvalven i båda ändarna av batteriets kasematter (skyddsrum). 

Alexandersbatteriet på Skanslandet är ett fast fornminne och därför inleds reparationsarbetet med arkeologiska provgrävningar. Gropar och diken kommer att grävas på reparationsområdet för att konstruktionerna och skikten som ligger under plattformen ska kunna mätas och dokumenteras. Den arkeologiska biten av projektet inleds vecka 19 och beräknas ta ett par veckor. 

De egentliga reparationsarbetena inleds efter provgrävningarna, och beräknas ta 4–6 veckor enligt entreprenören. Reparationerna utförs genom att öppna de gamla isoleringsskikten med grävmaskin och därefter ersätta dem med motsvarande material enligt behov. 

Alexandersbatteriets gårdsplan kommer att avgränsas till entreprenörens förfogande, medan utsiktsplatsen är öppen för besökare under hela projektet. Vi beklagar bullret och eventuella olägenheter som orsakas av projektet. 
 

 

Sjöbuss trafiken till Skanslandet börjar på första maj

(Uppdaterad 20.4.2022)

Pörtö Line sköter trafiken till Skanslandet från 1.5.2022. Se tidtabell (portoline.net/sv/skanslandet) från Lybeckskajen vid Salutorget till Skanslandet.

 

145 000 besökare på Skanslandet under Helsingforsbiennalen!

(Uppdaterad 29.9.2021)

Samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen hölls för första gången 12.6–26.9.2021. Den drog totalt 145 000 besökare till Skanslandet.

Läs mer om besökare på Helsingforsbiennalen (helsinkibiennaali.fi).

 

 

 

Bekanta dig med mobilguiden!

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

 

Nyheter från Skanslandet

Tips för vandraren

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.
Friluftslivets ABC: Turplanering