Bekanta dig med den nya mobilguiden!

Mobila guiden för Kustö, Raseborg, Rapola och Skanslandet.

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

Lämna engångsgrillarna hemma!

(Updaterad 20.6.2018)                                                                                                 

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att göra upp öppen eld på Skanslandet så lämna engångsgrillarna hemma.

Nyheter frän Skanslandet 

(Updaterad 15.5.2018)

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Skanslandet på vintern

(Updaterad 12.1.2018)
Det är tillåtet vintertid att ta iland vid Skanslandets gästbrygga. På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112..