Linjetrafiken till Skanslandet börjar den 3 maj 2024 

(Uppdaterad 7.2.2024)

Linjetrafiken från Salutorget till Skanslandet startar fredagen den 3 maj. Den nya avgångskajen för sjöbussen är Kejsargrundskajen (palvelukartta.hel.fi/sv)
Linjetrafiken sköts av FRS Finland Oy (frs-finland.fi)

Biljettpriserna är 13,90 € för vuxna och 8,90 € för specialgrupper (barn i åldern 7-17, studenter, pensionärer, arbetslösa och värnpliktiga samt personer i civiltjänst). Den nya biljetten sommaren 2024 är familjebiljetten: två vuxna och tre barn i åldern 7-17 kan resa på samma biljett. Priset för familjebiljetten är 34,90 €. Alla biljetter är tur och retur. 

Sjöbussbiljetten kan köpas antingen ombord på sjöbussen eller i förväg från FRS Finlands webbutik (kauppa.visitvallisaari.fi)

Linjetrafiken till Skanslandet pågår fram till den 29 september. Se tidtabellerna för sommaren 2024 (frs-finland.fi/vallisaari).
 

Skanslandet gästhamns bryggor tas i vintervila den 16 oktober

(Uppdaterad 3.10.2023)

Elanslutningen till Skanslandets gästhamns bryggor kommer att kopplas bort och gångbroarna till bryggorna kommer att lyftas i vintervila på måndagen den 16 oktober 2023. Efter detta kommer bryggorna inte vara tillgängliga för båtfolket. Bryggorna kommer att tas i bruk igen nästa vår.

Undersökningar i Aleksanderbatteriet

(Uppdaterad 22.5.2023)

Vi beklagar att ingången till batteriet är stängd. Vi gör undersökningar i vägg- och takytornas skick och tidigare skeden. Vi räknar med att kunna öppna några rum för allmänheten efter att vi har lagat de värdefulla ytorna i skick. Batteriet byggdes 1863. En stor del av ytorna har bevarats trots tre krig och slitage under fredstid. De fragila väggarna uppvisar teckningar och texter av personer som tjänstgjorde vid batteriet mellan åren 1863 och 2008.

Undersökningar kommer att slutföras under år 2023, varefter man går över till genomförandet av åtgärderna. Först när utredningarna är klara får man en helhetsbild av åtgärdernas omfattning och nödvändig finansiering, samt arbetets varaktighet.

Nyheter från Skanslandet

Tips för vandraren

Kniv och ved

Att göra upp eld: Friluftslivets ABC.