Det exceptionella tidsschemat för trafiken till Skanslandet på torsdagen den 13 juli

(Uppdaterad 4.7.2023)

Det kommer inte att vara någon trafik till Skanslandet från Salutorget (Kauppatori) på torsdagen den 13 juli. Allt vattenbaserat trafik på Salutorget är stängd den 13 juli. 

Vattenbussarna till Skanslandet går från Fiskehamnen enligt Ringrutt: Fiskehamnen – Skanslandet – Sveaborg – Lonna – Fiskehamnen. Vattenbussen avgår från Fiskehamnen varje timme från kl. 8.30 till kl. 21.30

Vattenbussen på Ringrutt gör ett undantagsstopp vid Torpedoviken på Skanslanet, varifrån den fortsätter till Sveaborg. Från Skanslandet kan du stiga av vid Torpedovikens brygga varje timme från kl. 9.10. 
 

 

Helsingforsbiennalens gratisdagar infaller sista fredagen i juni, juli och augusti

(Uppdaterad 26.6.2023)

Den reguljära sjötrafikens gratisbiljetter möjliggörs i juni och juli av Helsingfors stad och i augusti av S-gruppen. Bokningen öppnas en vecka före på webbplatsen. Bokningen öppnas en vecka före på Helsinki Biennalens webbplatsen (helsinkibiennaali.fi/sv).

 

Undersökningar i Aleksanderbatteriet

(Uppdaterad 22.5.2023)

Vi beklagar att ingången till batteriet är stängd. Vi gör undersökningar i vägg- och takytornas skick och tidigare skeden. Vi räknar med att kunna öppna några rum för allmänheten efter att vi har lagat de värdefulla ytorna i skick. Batteriet byggdes 1863. En stor del av ytorna har bevarats trots tre krig och slitage under fredstid. De fragila väggarna uppvisar teckningar och texter av personer som tjänstgjorde vid batteriet mellan åren 1863 och 2008.

Undersökningar kommer att slutföras under år 2023, varefter man går över till genomförandet av åtgärderna. Först när utredningarna är klara får man en helhetsbild av åtgärdernas omfattning och nödvändig finansiering, samt arbetets varaktighet.

 

Helsingforsbiennalen 2023 på Skanslandet

(Uppdaterad 9.12.2022)

Biennalen kommer att samla ett 30-tal etablerade och framväxande konstnärer och kollektiv från Finland och runt om i världen. Läs mer om Helsingforsbiennalen (helsinkibiennaali.fi/sv).

145 000 besökare på Skanslandet under Helsingforsbiennalen!

(Uppdaterad 29.9.2021)

Samtidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen hölls för första gången 12.6–26.9.2021. Den drog totalt 145 000 besökare till Skanslandet.

Läs mer om besökare på Helsingforsbiennalen (helsinkibiennaali.fi).

Forststyrelsen har tagit bort eldplatsen vid Kustö biskopsborg 

(Uppdaterad 1.9.2023)

Forststyrelsen river eldplatsen vid Kustö biskopsborg, och i fortsättningen är det alltid förbjudet att göra upp eld i hela området. Man vill värna om Kustö biskopsborgs kulturarvsvärden och se till att eldning inte orsakar skada eller fara för de historiska byggnaderna. Nästa sommar kommer det även att finnas betande får som sköter om kulturmiljön. Forststyrelsen vill även förbättra Kustös tillgängliga tjänster som leder, så att så många som möjligt kan besöka den fina historiska platsen

 

Kuusiston biskopsborgs besökscenter sommaren 2023

(Uppdaterad 19.6.2023)

I utställningslokalen på besökscentret kan man se den nya Kuusisto biskopsborgen och en presentation av slottet i ruiner. Som nyhet i VR-föreställningarna finns medeltida monster. Åldersgränsen för föreställningen är 12 år. I kaféet kan man i sommar utöver sötsaker också få något salt att äta.

Från midsommar kommer kanoter och kajaker att kunna hyras.

Besökscentrets hemsida (på finska)

 

Bekanta dig med mobilguiden!

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

 

Nyheter från Skanslandet