Untamala fornlämningsområde

Fårbete, med ett får i förgrunden, en väg i bakgrunden.

Untamala by grundades på en udde som sträckte ut sig i en havsvik i tideräkningens början. Järnåldersmänniskorna bosatte sig på backen Myllymäki som omgavs av havet. Havet har förvandlats till åker, men på udden kan man fortfarande se tecken från järnåldern. I dag kan besökare då de går längs Myllymäki betesmarker känna det förflutnas närvaro genom skålgropsstenar, gravfält (0–600 e.Kr.) och strukturer som hör ihop med jordbruket.

Untamala, Kalevas söners byggnadsplats?

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Letala

Adress: Untamontie 55, Laitila. Google Maps (googlemaps.fi, på finska)

Besök: Myllymäki i Letala är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid gravfältet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Untamala fornlämningsområde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Skyltarna längs Myllymäki–Vuorenpääharju-stigarna berättar om både objektets forntidshistoria och dess växtlighet. Sommartid går stigarna delvis över ett fårbete.  

Service: Skyltning

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/untamala

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Untamala fornlämningsområdes karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer