Untamala fornlämningsområde

På medeltiden var Untamala Egentliga Finlands största by. Bild: Laura Lehtonen
Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenUntamala by grundades på en udde som sträckte ut sig i en havsvik i tideräkningens början. Järnåldersmänniskorna bosatte sig på backen Myllymäki som omgavs av havet. Havet har förvandlats till åker, men på udden kan man fortfarande se tecken från järnåldern. I dag kan besökare då de går längs Myllymäki betesmarker känna det förflutnas närvaro genom skålgropsstenar, gravfält (0–600 e.Kr.) och strukturer som hör ihop med jordbruket.

Untamala, Kalevas söners byggnadsplats?

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Letala (www.laitila.fi, på finska)

Adress: Untamontie 55, Laitila. Google Maps (www.googlemaps.fi)

Besök: Myllymäki i Letala är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid gravfältet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Untamala fornlämningsområde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Skyltarna längs Myllymäki–Vuorenpääharju-stigarna berättar om både objektets forntidshistoria och dess växtlighet. Sommartid går stigarna delvis över ett fårbete.  

Service: Skyltning

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/untamala.

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

  • Anmälan bör göras till Forststyrelsen om evenemang som ordnas på platsen: Anvisningar och blankett (www.metsa.fi)
  • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd (anvisningar och blankett, www.metsa.fi)
Utflyktskarta.fi: Untamala fornlämningsområde

Liknande mål

Käräjämäki

Rapola fornborg

Sammallahenmäki (www.rauma.fi, på finska)