Untamala fornlämningsområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Längs landsvägen finns åkrar, en byggnad och låga träd.

Untamala by grundades på en udde som sträckte ut sig i en havsvik i tideräkningens början. Järnåldersmänniskorna bosatte sig på backen Myllymäki som omgavs av havet. Havet har förvandlats till åker, men på udden kan man fortfarande se tecken från järnåldern. I dag kan besökare då de går längs Myllymäki betesmarker känna det förflutnas närvaro genom skålgropsstenar, gravfält (0–600 e.Kr.) och strukturer som hör ihop med jordbruket.

Untamala, Kalevas söners byggnadsplats?

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Letala

Adress: Untamontie 55, Laitila. Google Maps (googlemaps.fi, på finska)

Besök: Myllymäki i Letala är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid gravfältet finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Untamala fornlämningsområde är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Skyltarna längs Myllymäki–Vuorenpääharju-stigarna berättar om både objektets forntidshistoria och dess växtlighet. Sommartid går stigarna delvis över ett fårbete.  

Service: Skyltning

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/untamala

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst  

  • Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238
  • Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73
  • Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708
  • Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659
  • Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 
  • Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Untamala fornlämningsområdes karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer