Stora Borgbacken

Stora Borgbacken. Bild: Aino von Boehm.

I den lugna parken på Stora Borgbacken ovanför vimlet i Borgå centrum är det svårt att tro att svåra strider utkämpades här på 1700-talet under stora ofreden. Ett halvt millenium tidigare reste sig här en borg som dominerade hela Borgå ådal, och som troligtvis byggts av svenskarna då de gjorde sina erövringar i öster. Borgbackens krön omges av vallgravar med branta väggar som bevis på det förflutna. Då du ser ut över landskapet förstår du väl varför de forntida hövdingarna valde backen som tillflyktsort.

En stund som slottsherre ovanför Borgå

Läge: Nyland, Borgå

Besök: Det är fritt inträde till Stora Borgbacken. Guidningar för allmänheten ordnas. Anvisningar för att hitta och besöka Stora Borgbacken

Anvisningar och regler: Stora Borgbacken är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Lämningar efter en medeltida fornborg på en ås ovanför staden och en vacker utsikt över Borgå. Bekanta dig med Borgbacken och läs mer om dess historia.

Service: Skyltning. Borgås mångsidiga service är på gångavstånd. Tjänster erbjuds också av samarbetspartner. Information om service på Borgbacken

Passar för: Ett utmärkt besöksmål för alla som är intresserade av medeltiden och en viktig del av ett Borgåbesök för både vuxna och barn. Terrängen är ojämn, så det finns inga tillgängliga tjänster på området. På delar av Stora Borgbackens område kan man röra sig med barnvagn.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.
Borgå stad ansvarar för skötseln av objektet.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/storaborgbacken