Kustö biskopsborgs ruiner

Ruin slott framför, lite vatten, byggnader och skog i bakgrunden.

Den flotta borgen i Kustö för kyrkans högreståndspersoner var på sin tid fylld av vardaglig lyx och moderna lösningar från olika hörn av världen. Under medeltiden stod biskopsborgen i centrum för det andliga livet och den politiska makten i katolska Finland. Borgens historia fick sitt slut när kung Gustav Vasa befallde att biskopsborgen skulle rivas efter reformationen. Idag är ruinerna det enda som finns kvar av de forna glansdagarna.

Passar för: Lämplig för hela familjen, båtfarare och vänner av kultur.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kusto