Ristinpelto

Ett stort träkors på ängen. Skog i bakgrunden.

I Ristinpelto finns en liten begravningsplats som varit i bruk i slutet av järnåldern och under tidiga medeltiden. Från mitten av begravningsplatsen har man även hittat ruinerna av ett kapell eller eventuellt en klockstapel. Ristinpelto har fått sitt namn efter det stora träkorset, som under flera årtionde rests på platsen.

Ristinpelto, en fornkristen begravningsplats

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Lundo

Adress: Sauvolantie 26, Lundo

Besök: Ristinpelto begravningsplats är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Ristinpelto är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Ristinpelto ligger på en sandig bergsknalle i närheten av Aura å. Den lilla begravningsplatsen (35 x 25 m) begränsas från tre sidor av en låg stenvall. Mitt på fältet har man rest ett stort träkors. I bronsplakatet står det: "Till minnet av de avlidna som välsignats här i kristendomens begynnelse".

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen. Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ristinpelto

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ristinpeltos karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer