Ristinpelto

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Ett stort träkors på ängen. Skog i bakgrunden.

I Ristinpelto finns en liten begravningsplats som varit i bruk i slutet av järnåldern och under tidiga medeltiden. Från mitten av begravningsplatsen har man även hittat ruinerna av ett kapell eller eventuellt en klockstapel. Ristinpelto har fått sitt namn efter det stora träkorset, som under flera årtionde rests på platsen.

Ristinpelto, en fornkristen begravningsplats

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Lundo

Adress: Sauvolantie 26, Lundo

Besök: Ristinpelto begravningsplats är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Ristinpelto är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Ristinpelto ligger på en sandig bergsknalle i närheten av Aura å. Den lilla begravningsplatsen (35 x 25 m) begränsas från tre sidor av en låg stenvall. Mitt på fältet har man rest ett stort träkors. I bronsplakatet står det: "Till minnet av de avlidna som välsignats här i kristendomens begynnelse".

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen. Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ristinpelto

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia Tfn. 040 163 6200 haltia(at)metsa.fi

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst 

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Joel Heino, tel: 040 621 06 73

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

 

 

 

 

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ristinpeltos karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer