Ristinpelto

Ett stort träkors på ängen. Skog i bakgrunden.

I Ristinpelto finns en liten begravningsplats som varit i bruk i slutet av järnåldern och under tidiga medeltiden. Från mitten av begravningsplatsen har man även hittat ruinerna av ett kapell eller eventuellt en klockstapel. Ristinpelto har fått sitt namn efter det stora träkorset, som under flera årtionde rests på platsen.

Ristinpelto, en fornkristen begravningsplats

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Lundo

Adress: Sauvolantie 26, Lundo

Besök: Ristinpelto begravningsplats är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Ristinpelto är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Ristinpelto ligger på en sandig bergsknalle i närheten av Aura å. Den lilla begravningsplatsen (35 x 25 m) begränsas från tre sidor av en låg stenvall. Mitt på fältet har man rest ett stort träkors. I bronsplakatet står det: "Till minnet av de avlidna som välsignats här i kristendomens begynnelse".

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen. Passar inte för rörelsehindrade.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ristinpelto

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ristinpeltos karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer