Ristinpelto

Ett stort träkors på ängen. Skog i bakgrunden.

I Ristinpelto finns en liten begravningsplats som varit i bruk i slutet av järnåldern och under tidiga medeltiden. Från mitten av begravningsplatsen har man även hittat ruinerna av ett kapell eller eventuellt en klockstapel. Ristinpelto har fått sitt namn efter det stora träkorset, som under flera årtionde rests på platsen.

Ristinpelto, en fornkristen begravningsplats

Läge: Södra Finland, Egentliga Finland, Lundo

Adress: Sauvolantie 26, Lundo

Besök: Ristinpelto begravningsplats är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Ristinpelto är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Ristinpelto ligger på en sandig bergsknalle i närheten av Aura å. Den lilla begravningsplatsen (35 x 25 m) begränsas från tre sidor av en låg stenvall. Mitt på fältet har man rest ett stort träkors. I bronsplakatet står det: "Till minnet av de avlidna som välsignats här i kristendomens begynnelse".

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen. Passar inte för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ristinpelto

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ristinpeltos karta i Utflyktskarta.fi.