Hällmålningarna på Värikallio i Hossa

Två personer går längs en gångbro gjord av ett metallnät, gångbron följer en klippvägg vid sjöns strand. Två personer kan ses i bakgrunden.

Kajanaland
Suomussalmi
Hossa nationalpark

Hällmålningarna på Värikallio i Hossa hör till de största förhistoriska hällmålningarna i Finland. Målningarna på den bergvägg som reser sig från sjön Somerjärvi gjordes under stenåldern för ca 3500 - 4500 år sedan.

Hällmålningarna - tusentals år gamla berättelser

Hällmålningarna befinner sig intill en vattenled som användes i forna dagar. Målningarna är gjorda från en båt eller på vintern från isen. Man har urskiljt 61 olika figurer på bergväggen som har med fångst och shamanism att göra. Målningarna har eventuellt fungerat som vägvisare eller så beskriver de olika händelser. Dessa Kajanalands enda hällmålningar upptäcktes officiellt år 1977.

Hällmålningar på den vertikala klippväggen.

Färdrutter och fångstmagi

Hossa var redan i forna tider en knutpunkt för olika vattenleder. Rutterna sträckte sig ända till Bottniska viken i väst och Vita havet i öst. Hällmålningarna på Värikallio har eventuellt gjorts för att vara vägvisare eller så beskriver de olika händelser. Klippväggar med hällmålningar i Finland befinner sig i allmänhet intill stora vattenleder. Vid Värikallio, liksom vid många andra målade bergväggar, ekar det kraftigt.

Oftast förknippas bilderna i hällmålningar med fångstmagi. Men de målade klippväggarna kan också ha varit kultplatser i anslutning till shamanism. I hällmålningarna i Hossa uppträder flera gånger en människofigur som har horn eller är utklädd till ett djur. Denna figur föreställer eventuellt en shaman, för en hornförsedd huvudbonad hörde till shamanernas utstyrsel i alla fall senare hos arktiska fångstfolk. Bilder har möjligen målats också för att trygga fruktsamheten. Enligt Pekka Kivikäs, som undersökt förhistoriska hällmålningar i Finland, föreställer många av figurerna på Värikallio kvinnor och somliga av dem håller på att föda.

Hällmålningarna vid Värikallio i Hossa skiljer sig från övriga hällmålningar i Finland. Små streckfigurer som avbildar älgar påträffas nästan ingen annanstans. Även människofiguren med triangelformat ansikte, med ögon och näsa utritade, är säregen. Det är mycket ovanligt att det inte finns bilder av båtar på Värikallio.

Alla bilder från stenåldern i Finland är hällmålningar, man har inte hittat några hällristningar från den tiden i vårt land. Som färgämne användes rödockra och gulockra, som gjordes så att man upphettade järnhaltig lera. Som bindmedel användes blod, fett eller äggula.

Öppettider

 • Man kan besöka Värikallio året om.
 • Man får avgiftsfritt bekanta sig med hällmålningarna, men temaguidningar för grupper är avgiftsbelagda.
 • Det finns ingen personal vid Värikallio.
 • På sommaren kommer man till målningarna längs en vandringsled, och framför bergväggen finns det en plattform, från vilken man kan beundra målningarna.
 • På vintern leder ett skidspår till klippväggen, och i närheten av området går en snöskoterrutt.

Kontaktuppgifter

Mera information om objektet fås från Hossa naturum.

Kommunikationer och kartor

Hällmålningarna på Värikallio befinner sig på Hossa nationalpark i sjön Somerjärvi.

Med bil

 • Från naturumet åker man vidare längs Jatkonsalmentie ca 3 km, varefter man viker av till den sandväg som går till Pisto. Man kör ca 7 km och viker av till en väg som för till Lihapyörre parkeringsplats (2 km). Från parkeringsplatsen börjar den 8 km långa markerade rundslingan till Värikallio.
 • På vintern kan man åka skidor till utflyktsmålet från Umpi-Valkeinens parkeringsplats: man tar av vid naturumet till vänster och kör längs Jatkonsalmentie ca 3 km. Sedan viker man av till den sandväg som går till Pisto och kör längs den ca 4,5 kilometer. Från parkeringsplatsen till Värikallio och tillbaka har man en ca 13 km lång sträcka att åka.

Med allmänna kommunikationer

 • Man kommer inte med allmänna kommunikationsmedel till Värikallio. Närmaste busshållplats finns i närheten av Hossa naturum, varifrån det är ca 15 km att vandra (i en riktning) till målningarna och 29 km att åka skidor (fram och tillbaka).

Kartor

Leder och service

Avfallshantering

Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Värikallioleden

 • Till Värikallio går en rundslinga som i sin helhet är ca 8 km lång och startar från Lihapyörre parkeringsplats. Läs mer om Värikallioleden.

Förbindelseled från Julma-Ölkky

 • Från Julma-Ölkkys parkeringsplats startar en ca 2 km lång förbindelseled, som förenar sig med Värikallioledens norra del.

Kanotled

 • Man kommer till Värikallio även längs vattenleder. Man kan starta kanotfärden från Julma-Ölkky sjösättningsplats och sedan paddlar man ca 2 km söderut till Ala-Ölkky skärmskydd och därifrån vidare förbi skärmskyddet motströms ca 500 m och drar sedan kanoten 0,5 km längs en rensad fåra, från landstigningsplatsen går en stig till den markerade Värikallioleden.
 • Det finns också en sjösättningsplats i Somerjärvi, öster om holmen Isosaari, varifrån det är 3,5 km att paddla till Värikallio. Mer information om vattenleden Julma-Ölkky - Somer - Hossa.

Värikalliokåtan

 • Vid Värikallio finns det en kåta, en eldplats, en vedbod och en torrtoalett.

Café- och restaurangservice

Service för skolklasser

 • Hossa naturum betjänar skolklasser. Från naturumet får man information om bl.a. programtjänster.

Tillgängliga tjänster 

 • Värikallio är inte tillgänglig med rullstol.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hallmalningarnapavarikallioihossa

Kundtjänst 

Hossa naturum 
Tfn +358 (0)206 39 6041 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta)
+358 (0)40 751 7221  
hossa(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En mobiltelefon i handen, på skärmen syns Retkikartta.fi. Öppna kartan över Värikallio på Retkikartta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer