Langinkoski kejserliga fiskestuga

Ett mörkt trähus i två våningar med en stor veranda i förgrunden.

En man sitter på sin fiskesten, laxsoppan doftar och forsen brusar i sin egen takt. Mannen på stenen är Rysslands kejsare Alexander III, laxsoppan har kokats av kejsarinnan själv, och man lever i slutet av 1800-talet. Den kejserliga fiskestugan byggdes 1889 enligt kejsarens önskemål vid Langinkoski, berömt för sin fiskehistoria. Hit kom kejsarfamiljen varje år. Numera är forsen flugfiskarnas favorit.

Passar för: En intressant kultur- och naturhelhet för hela familjen. På museiområdets (kansallismuseo.fi) gårdsplan finns tillgänglig parkering, och Langinkoski-kaféet är lättillgängligt. Vid Langinkoski finns ungefär 1 kilometer tillgängliga friluftsstigar och längs vilka man med hjälp av en assistent kan ta sig till fiskestugan och arboretumet.

Objektet sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster och huvudstadsregionen.

För museiverksamheten i den kejserliga fiskestugan svarar Museiverket (kansallismuseo.fi) 

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kejserligafiskestuga