Langinkoski kejserliga fiskestuga

I vinterlandskapet en mörk träbyggnad med en stor veranda. Några träd framför byggnaden och en snöig skog bakom.

En man sitter på sin fiskesten, laxsoppan doftar och forsen brusar i sin egen takt. Mannen på stenen är Rysslands kejsare Alexander III, laxsoppan har kokats av kejsarinnan själv, och man lever i slutet av 1800-talet. Den kejserliga fiskestugan byggdes 1889 enligt kejsarens önskemål vid Langinkoski, berömt för sin fiskehistoria. Hit kom kejsarfamiljen varje år. Numera är forsen flugfiskarnas favorit.

Passar för: En intressant kultur- och naturhelhet för hela familjen. På museiområdets gårdsplan finns handikapparkering, och Langinkoski-kaféet är lättillgängligt för rörelsehindrade. Vid Langinkoski finns ungefär 1 kilometer friluftsstigar som lämpar sig för rörelsehindrade och längs vilka man med hjälp av en assistent kan ta sig till fiskestugan och arboretumet.

Objektet sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster, Kusten och huvudstadsregionen. För museiverksamheten i den kejserliga fiskestugan svarar Museiverket (www.kansallismuseo.fi, på finska)

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kejserligafiskestuga