Instruktioner för att vistas och färdas i Langinkoski

I Langinkoski naturskyddsområde är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt
  • Det rekommenderas att hålla sig på stigarna.
 • att plocka bär och svamp
 • Fiskarna kan minska slitage på stränderna genom att använda de allmänna fiskeställen.

begränsat

 • att fiska:
  • Läs mer om vilka fisketillstånd som behövs på området.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld och slå läger
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).