Jämäsvaara

Skidspår på snö på sjön, stränder omgiven av barrskogar.

Kajanaland, Kuhmo
Areal 27 km², avsatt år 2000

Gamla skogar, bergsbranter, små vattendrag och myrområden lockar besökare till Jämäsvaara. Landskapsbilden i Jämäsvaara är en fröjd för ögat och det är lätt att komma till området, eftersom det endast ligger 20 km från Kuhmo centrum.

Med tanke på läget och naturen passar Jämäsvaara perfekt för skolklasser eller som utflyktsmål för familjernas dagsutflykter.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jamasvaara

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer, tfn 0206 39 4020.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jämäsvaaras karta i Utflyktskarta.fi.