Kajanaland, Kuhmo
Areal 27 km², avsatt år 2000

Gamla skogar, bergsbranter, små vattendrag och myrområden lockar besökare till Jämäsvaara. Landskapsbilden i Jämäsvaara är en fröjd för ögat och det är lätt att komma till området, eftersom det endast ligger 20 km från Kuhmo centrum.

Med tanke på läget och naturen passar Jämäsvaara perfekt för skolklasser eller som utflyktsmål för familjernas dagsutflykter.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jamasvaara

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jämäsvaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.