Simojärvi och Soppana

En vacker dag att paddla på Simojärvi. Bild: Olli Vainio

Södra Lappland
Ranua (ranua.fi, på finska), Posio (posio.fi, på finska)
Simojärvi 63,7 km², Soppana 11 km², Natura 2000-områden (1998)

Områdena Simojärvi och Soppana är fina utflyktsmål för dem som gillar att färdas till sjöss eller att vandra. Även på vintern erbjuder områdena fina möjligheter till rekreation i naturen, t.ex. utflykter och fiske. Det är lätt att ta sig fram i de gamla skogarna på området och njuta av det omväxlande landskapet. Simojärvi- och Soppanaområdena lämpar sig bra för kortare dagsutflykter. Vandringslederna är lättframkomliga och passar också för flerdagsturer.

Simojärvi är Finlands 50:e största sjö, vars klara vatten lockar folk till sig. Största delen av Simojärviområdet ingår i strandskyddsprogrammet, enligt vilket de värdefullaste stränderna i vårt land bevaras obebyggda. Soppanaområdet hör till programmet för skydd av gamla skogar. En betydande del av Simojärvi- och Soppanaområdena ingår i nätverket Natura 2000.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/simojarviochsoppana.

Kundtjänst

Kundtjänst Pilke
Tfn. 0206 39 7820
pilke(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 120

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Simojärvi och Soppana

Se anvisning: Med bil till Simojärvi och Soppana

Se anvisning: Med båt till Simojärvi och Soppana

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Simojärvi och Soppana

Utflyktskarta.fi: Simojärvi och Soppana