Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Simojärvi- och Soppanaområdena

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Simojärvi- och Soppanaområdena. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.

  • Pitopalvelu Simontaival Ky, Ranua, puh. 0400 169 475
    • Måltider och guidade utflykter.