Soiperoinen

23.5.2024
Soiperoinen: Vägen som leder till Soiperoinenområdet har kollapsat när man går dit från Vaarakyläntie riktning. Du kan köra till Soiperoinen från Koitila riktning.
Ett flygfotografi av en grönskande ås mellan två sjöar.

Norra Österbotten
Taivalkoski
Areal 5,14 km², reserverat för naturskydd

Soiperoinenområdet ligger i Taivalkoski kommuns norra del i omedelbar närhet av Syöte nationalparks delområde Salmitunturi. Området hör till strand- och åsskyddsprogrammen. Landskapet domineras av den smala och spetsiga Soiperoharju ås samt de klara grundvattensjöarna Rääpysjärvi och Soiperoinen.

Området lockar besökare med sin speciella, ursprungliga natur och ödemarkslikhet samt med sin stillhet. Soiperoinen är ett känt närrekreationsområde samt mål för dagsutflykter på Koillismaa. De flesta besöker området på sommaren och hösten. Om vintern njuter pimpelfiskare ochskidåkare som själv drar upp sina spår av naturens frid och av de fiskrika vattnen.

Soiperoinen sköts med respekt för dess natur och markbrukets historia som det strävas till att framhäva. Med friluftsanordningar styr man och anpassar man samman frilutsliv som grundar sig på allemansrätten och naturturism.

På området finner man tecken på forna tiders kolframställning alltså milbränning samt renskötsel, ängskultur, tjärbränning och fiske.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/soiperoinen

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Soiperoinens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.