Soiperoinen

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Ett flygfotografi av en grönskande ås mellan två sjöar.

Norra Österbotten
Taivalkoski
Areal 5,14 km², reserverat för naturskydd

Soiperoinenområdet ligger i Taivalkoski kommuns norra del i omedelbar närhet av Syöte nationalparks delområde Salmitunturi. Området hör till strand- och åsskyddsprogrammen. Landskapet domineras av den smala och spetsiga Soiperoharju ås samt de klara grundvattensjöarna Rääpysjärvi och Soiperoinen.

Området lockar besökare med sin speciella, ursprungliga natur och ödemarkslikhet samt med sin stillhet. Soiperoinen är ett känt närrekreationsområde samt mål för dagsutflykter på Koillismaa. De flesta besöker området på sommaren och hösten. Om vintern njuter pimpelfiskare ochskidåkare som själv drar upp sina spår av naturens frid och av de fiskrika vattnen.

Soiperoinen sköts med respekt för dess natur och markbrukets historia som det strävas till att framhäva. Med friluftsanordningar styr man och anpassar man samman frilutsliv som grundar sig på allemansrätten och naturturism.

På området finner man tecken på forna tiders kolframställning alltså milbränning samt renskötsel, ängskultur, tjärbränning och fiske.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/soiperoinen