Kulhanvuori

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
En strömmande bäck.

Västra Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi
Areal 515 ha, inrättad 1994

Kulhanvuori är ett lugnt område som lämpar sig för dagsutflykter för den som vill beundra ås- och ravinlandskap. Området erbjuder utmärkta möjligheter till vandringar och svamp- och bärplockning. Själva berget och med omgivande åsar, bäckar, tjärnar och ravinen Syväojanrotko gör området ställvis svårframkomligt.

Berget Kulhanvuoris högsta punkt ligger 260 meter över havsytan. I terrängen reser sig detta massiva konformiga berg 60 meter ovanför de omgivande områdena. I bottnen av ravinen Syväojanrotko är det alltid fuktigt och vindstilla. Till och med i juli kan man på skuggsidans klippbrant hitta rester av vinterns mäktiga isvägg. Även sällsynta växter och djur trivs i ravinen, där det finns rikligt med död ved och fuktiga bergsstup.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/kulhanvuori

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kulhanvuoris karta i Utflyktskarta.fi.