Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15
sisasuomi(at)metsa.fi

Vägledning

  • Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla på finska, svenska och engelska.

En vandrare i skogen.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Dricksvatten

  • Det finns inget ställe på området där man kan ta dricksvatten. Iso-Mustas vattenkvalitet har inte undersökt, så vi rekommenderar att man inte använder sjövattnet som dricksvatten utan att koka det först.
  • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • På Kulhanvuori eldplats finns en torrtoalett som lämpar sig också för rörelsehindrade. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

  • På Kulhanvuoriområdet finns det inga ställen som är anvisade för övernattning.

Service för rörelsehindrade

  • Det finns inga egentliga leder på Kulhanvuoriområdet som är tillgängliga för rörelsehindrade, för terrängen är i huvudsak mycket kuperad. Den 500 m långa stigen från parkeringsplatsen till närheten av Kulhanvuori eldplats är dock tillgänglig för rörelsehindrade med assistent, men själva eldplatsen ligger nedanför en brant backe. Kulhanvuoris torrtoalett lämpar sig väl för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden