Östra Finland, Södra Savolax, Juva, Mikkeli, Puumala
Areal 85 km²

Luonteri med sina värdefulla vattendrag och talrika tjänster är ett fint utflyktsmål. De klara vattnen lockar både saimenvikare och båtfolk till området. Sjön Luonteri är också attraktivt för kanotister. På området finns många utfärdshamnar, så man kan njuta av det vackra insjölandskapet i flera dagar.

Det ståtliga berget Neitvuori vid Luonteris strand utgör en väsentlig del av områdets landskap. Neitvuori kallas också Savolax Schweiz, och från bergskrönet har man en fantastisk utsikt över insjölandskapet, som i skönhet söker sin like. Terrängen är över lag vackert kuperad. Neitvuori är förenad med områdets vandringsleder, som möjliggör också längre vandringar i de mångsidiga omgivningarna.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/neitvuori-luonteri

SAIMAA GEOPARK FINLAND - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Saimaa UNESCO Global Geoparks.

Neitvuori-Luonteri är en del av Saimaa Geopark som år 2021 fick statusen som ett objekt i nätverket av unika geologiska objekt som skyddas av UNESCO. Geoparkerna är områden som omfattar vetenskapligt eller landskapsmässigt betydande geologiska objekt. Vid sidan av geologin har de intressanta naturobjekt samt historiska sevärdheter. 

Kundtjänst

Saimens naturum Riihisaari
Tfn +358 (0)206 39 5929 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
saimaa(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Neitvuori-Luonteris karta i Utflyktskarta.fi.