Neitvuori-Luonteri

Ett skogrikt skärgårdslandskap.

Östra Finland, Södra Savolax, Juva, Mikkeli, Puumala
Areal 85 km²

Luonteri med sina värdefulla vattendrag och talrika tjänster är ett fint utflyktsmål. De klara vattnen lockar både saimenvikare och båtfolk till området. Sjön Luonteri är också attraktivt för kanotister. På området finns många utfärdshamnar, så man kan njuta av det vackra insjölandskapet i flera dagar.

Det ståtliga berget Neitvuori vid Luonteris strand utgör en väsentlig del av områdets landskap. Neitvuori kallas också Savolax Schweiz, och från bergskrönet har man en fantastisk utsikt över insjölandskapet, som i skönhet söker sin like. Terrängen är över lag vackert kuperad. Neitvuori är förenad med områdets vandringsleder, som möjliggör också längre vandringar i de mångsidiga omgivningarna.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/neitvuori-luonteri