Kundtjänst och vägledning

 • Det finns kartor vid Neitvuori parkeringsområde och vid rutternas korsningar.
 • Mera information om Neitvuori-Luonteri fås från Saimens naturum Riihisaari.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Neitvuori-Luonteri

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Det finns butiker och caféer i Anttola, som ligger på 22 km avstånd längs landsvägen från Neitvuori. På Kaijatsaari finns den utfärdshamn som ligger närmast Anttola.

Eldplatser och kokskjul

Vid Neitvuori

Eldplatser finns efter ca 1 km längs den norrgående Hiijje silimukka leden.

Vid Luonteri

Det finns eldplatser vid alla utfärdshamnar. I flera utfärdshamnar finns det också kokskjul.

Det finns eldplatser också i norra delen av Leskenluoto och i en bukt i sydspetsen av Pieni Huuhtisalmi samt i Uimasalo på östra stranden av Sarkalampi, på Sarkavuori och på Uimasalos östra strand.

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) utfärdats.

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Också vid hård vind är det bra om besökarna undviker att göra upp eld p.g.a. fara för skogsbrand. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

Det finns inte dricksvatten på området. 
Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Vid Neitvuori eldplats finns det en torrtoalett. Torrtoaletter finns också vid alla utfärshamnar.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På Luonteriområdet och i dess närhet finns flera utfärdshamnar, där man också kan tälta. Terrängen på Heposaari och i Pienpuoli på Korvensaari lämpar sig dock inte för tältning. På Makutsaari och vid Neitvuorileden finns det också skärmskydd. Utfärdshamnarnas servicenivå varierar, tilläggsinformation.

 • Västra stranden av Raintasaari
 • Nordvästra stranden av Vartiosaari
 • Vik på västra stranden av Makutsaari
 • Vik på sydvästra stranden av Korvensaari
 • Karihiekka på västra udden av Uimasalo
 • Västra stranden av Kaijatsaari

Utfärdshamnar

Det finns flera utfärdshamnar för båtfolk vid Luonteri.
Det är tillåtet att slå läger i utfärdshamnarna för 1 - 3 dygn med stöd av allemansrätten.

Tvättmöjligheter

S:t Michels stad har en bastu på Korvensaari, som friluftsfolk får använda. Föreningen Saimaan virkistysalueyhdistys ry (saimaanvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) ansvarar för underhållet och skötseln av bastun.
I Anttola hamn finns en avgiftsbelagd bastu, tvättmaskin och dusch.

Övernattning i omnejden

Information om logitjänster i omnejden fås från webbsidor över S:t Micheltrakten (visitmikkeli.fi, på finska och engelska).

Uthyrning av utrustning

Outdoors Saimaa Guide Tiina (guidetiina.fi, på finska och engelska) hyr ut kanoter.

Service för båtfolk

Områdets farleder (2,4 m)

 • Väätämönsalmi - Savivesi, 22 km
 • Anttola - Siikavesi - Enovesi, 24 km
 • Luonteri - Lietvesi, 12 km.

Vid Hiidenlahti på Neitvuoris sydstrand finns inne i viken en brygga, vid vilken man får förtöja båtar endast under dagtid. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 39.99' lon: 27° 44.81' ETRS-TM35FIN: N: 6837255 E: 539543.

Bekanta dig med Luonteris utfärdshamnar och övrig service för båtfolk. Om utfärdshamnarna finns mer information i den finskspråkiga boken Käyntisatamat 2018 (satamaopas.fi, på finska).

I Maaralansalmi, Anttola, Väätämönsalmi och Kuparovirta finns det båtramper.

Övrig service i omnejden

Närmaste banker, bensinstationer och övriga tjänster finns i Anttola (anttola.fi, på finska), som ligger på 22 km avstånd från Neitvuori. På Kaijatsaari finns den utfärdshamn som ligger närmast Anttola.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.