Neitvuori

Neitvuori är ett hög berg (184 m) i Södra Savolax. Bergskrönet ligger 110 meter ovanför Saimens yta. Från Neitvuori har man en vidsträckt utsikt över Luonteri skärgård och skogar. Från bergets topp har man vid klart väder obegränsad sikt på tiotals kilometer. I landskapet alternerar vatten, gröna holmar med klippstränder och frodiga landområden i det oändliga tills man bara kan urskilja en mörkblå bakgrund. 

En vy från en utsiktsplats bland klippor.

Terrängen i området har formats av istiden. Området kännetecknas av sprickor och kross i berggrunden, från vilka ismassorna har rensat lösmaterial. Mellan dem reser sig berggrundsblocket som bevarats intakt, Neitvuori.

Det finns en hel del historier med anknytning till Neitvuori. Berget hette tidigare Hiidenvuori. I sin gamla betydelse hänvisar rået inte till vattenväsendet eller jätten, utan heliga platser såsom offer- eller gravplatser har kallats rån. Enligt sägnen ändrades namnet när en ung kvinna hoppade från berget på grund av hjärtesorg.

Neitvuori med sin bergsterräng är en del av Saimaa Geopark, som fick UNESCO Global Geopark-status våren 2021. Geopark omfattar tiotals geologiska objekt i Saimenregionen. 

Hällmålningarna i Luonteri

På Sarkaslampis östra strand i Uimasalo reser sig berget Sarkasvuori, på vars bergsvägg det finns hällmålningar. Älgen på Sarkasvuori är på ca 3,5 meters höjd på en bergsvägg som höjer sig nästan lodrätt från stranden. På sjön Sarkaslampis plats fanns det vid den tid då målningen gjordes ett sund, som var i direkt kontakt med Saimen.

Den avbildade älgen representerar fångstkulturen. På Sarkasvuoris krön finns det nuförtiden områden där älgar gärna betar på vintern. Det är möjligt att man förr i tiden fångade älgar genom att jaga dem ut över branten ner på sjöns is.


 

Den andra hällmålningen vid Sarkasvuori finns ca 500 meter mot sydväst från älgen. Numera syns bara en del av den målade båten. Målningen är på ungefär 5 meters höjd. Nära Sarkasvuori ligger också tjärnen Ristilampi, vid vilken det finns ett fornt kvartsbrott.

I närheten finns också berget Tikaskaarteenvuori, i vars branta bergsvägg det finns ett fält med många målningar. Människofigurerna står med böjda ben med armarna höjda uppåt. Bilderna ligger högt uppe på bergsväggen och svåra att få syn på nere på marken utan hjälpmedel. Fältet med målningar är ungefär 3,5 meter brett.

Hällmålningarna är skyddade enligt lagen om fornlämningar. De får inte skadas.