Friluftsleder och stigar

Vid Neitvuori finns det sammanlagt ca 5 km markerade friluftsleder. De skogsklädda höjderna är en vacker syn - och sätter vandrarens kondition på prov. De mer krävande lederna (p.g.a. höjdskillnaderna) ansluter sig till Hiidenmaas leder (sammanlagt 55 km), som är markerade med rött i terrängen. Föreningen Hiidenmaan retket ry ansvarar för Hiidenmaa-lederna. Lederna på området framgår av kartan Hiidenmaan polut.Ledernas startpunkter

Från det nya parkeringsområdet (Neitvuorentie 660) vid Hiidenmaa gård kan man ta sig till Neitvuori och alla andra Hiidenmaa-leder.

Rundslingor

Hiijje silimukka slingan, 4 km eller 2,6 km. Det finns infokarta vid parkeringsområdet och vid ruttkorsningarna. Rutten går i varierande skogslandskap. Stigningen upp till Neitvuori (ca 100 meter ovan startpunkten) är krävande, men stigen är tydligt röjd. Eftersom leden är ny är den till början utmärkt med blåa fiberband, men kommer senare att vara märkt med orangefärgade prickar på träden.

Service: Neitvuori parkeringsområde samt närliggande Hiidenlahti båtbrygga. Invid leden finns det också en eldplats. Vid den finns det både skärmskydd och torrtoalett.

Sevärdheter: Neitvuori natur och utsiktsplatser

Anslutning till andra leder: Från stigen finns en anslutning till Hiidenmaa-lederna, t.ex. till Hiidenkierros rundslinga.

Karta: Karta över Hiidenmaa-lederna. 

 
 

Rundslingan Hiidenkierros, ca 13 km, börjar vid Neitvuori parkeringsområde.
Första delen går längs Hiijje silimukka leden. Vid tjärnen Harvalainen finns det ruttförbindelse mot Hiidenkota. Leden är märkt med röd färg, förutom Neitvuori leden. Det finns många alternativa rutter att välja mellan och de framgår av kartan över Hiidenmaa-lederna (Hiidenmaan polut). Från Neitvuori parkeringsområde är det ca 5 km till kåtan Hiidenkota.

Från kåtan Hiidenkota fortsätter leden söderut. Härifrån är det 700 meter till Riihijärvi parkeringsplats. När man lämnar parkeringsplatsen följer leden först en skogsbilväg och snart kommer man till Riihijärvis strand, där man kan bada. Det finns dock ingen allmän badstrand. Från Riihijärvi går leden öster om tjärnen Kaatronlampi till Myllyjoki korsning, dit det är 2,7 km från Riihijärvi parkeringsplats. Från denna korsning fortsätter Hiidenkierros till vänster till Kotkanpesävuoris utsiktsplats. Ca 2,2 km efter Myllyjoki-korsningen kommer man åter till en korsning, där man tar till höger och kommer efter 1,4 km till Siikavesi utsiktsplats och sedan efter 0,9 km till Neitvuori eldplats. Alternativa rutter framgår av kartan över Hiidenmaa-lederna (Hiidenmaan polut). Föreningen Hiidenmaan retket ry ansvara för leden.

Service: Förutom Neitvuori, kåtan Hiidenkota med eldplats och möjligheter till bad samt Riihijärvi parkeringsplats och möjligheter till bad i sjön Riihijärvi. Det finns ingen officiell badstrand i området.

Sevärdheter: Förutom Neitvuori också andra fina utikstplatser.

Anslutning till andra leder: Till Rundslingan Pien-Hiidenkierros (ca 5 km) innan man kommer till Hiidenkota. Vid Kontionsuo finns en förbindelse till leden Metsänväkitaipale, längs vilken man kan vandra till byarna Siikakoski och Koikkala.

Karta: Karta över Hiidenmaa-lederna.

Vatten- och kanotleder

I Luonteri skärgård finns en kanotled, ca 54 km, som framgår av kartan Veskansan reitit. Kanotleden går genom lugna skärgårdslandskap, vars skönhet framhävs av de klara vattnen.

Det går bra att starta kanotfärden från Anttola hamn eller båtramperna vid Kuparovirta eller Lietvesi bro. När man startar från Anttola ligger närmaste utfärdshamn på 8 km avstånd i Korvensaari. Då paddlar man rundslingan motsols. Om man paddlar medsols finns den första rastplatsen vid foten av Neitvuori, i ändan av en avstickare på 1,5 km från den egentliga kanotleden. Det lönar sig att reservera åtminstone 2 - 3 dagar för utflykten om man vill bekanta sig väl med området. Längs kanotleden finns vid Hakolahti ett kanotlyft (under 100 m) över ett näs.

Service: Anttola hamn med service, skärmskydd och toalett på ön Makutsaari samt utfärdshamnarna i Karihiekka och Korvensaari. Mera information om turistservice framgår bl.a. av kartan Veskansan reitit. Neitvuori eldplats med torrtoaletter samt Neitvuori parkeringsplats och Hiidenlahti fartygsbrygga.

Sevärdheter: Neitvuori.

Anslutning till andra leder: Från kanotleden finns anslutning till övriga leder av Veskansan reitit: Man kan paddla längs båda sidorna av holmen Ihantsalo till Lietvesi, dit man också kan ta en längre rutt via Väätämönsalmi.

Karta: Kartan Veskansan reitit.

Sommar skärgård landskap. Båten går på en lugn sjö.

Cykelleder

S:t Michel - Neitvuori -cykelled, ca 40 km, följer när den kommit ut från staden en idyllisk gammal byväg till foten av Neitvuori. Byvägen har beläggning. På grund av kuperingen är körhastigheten lägre än normalt. Cykelleden är markerad med bruna fyrkanter med en vit cykelsymbol i mitten.

Service: Neitvuori eldplats med torrtoalett (ca 1 km från parkeringsplats). Närmaste banker, caféer och övriga tjänster finns i Anttola (anttola.fi, på finska), dit det är 22 km från Neitvuori. Mer omfattande tjänster finns i S:t Michel.

Sevärdheter: Neitvuori.